A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

cv's

A

Jamika Ajalon diziplinarteko artista da, prosa, hitz mintzatua, ikusizkoak eta musika erabiltzen duena zuzeneko arte instalazioak sortzeko. Haren aurreko proiektuen artean daude Transnarratives (Graz, Viena, Londres eta Manchesterren erakutsi eta antzeztua) eta Black Chick in White Hat: the ambiguous nature of performing race (ikus-entzunezko performance anti-hitzaldi bat, Vienan 2005ean egindako born to be white erakusketan aurkeztua). Bere poesia, ipuin eta saiakerak zenbait aldizkari eta antologiatan argitaratu ditu, horien artean "Locations of the Mothership" artikulua New Feminism: Worlds of Feminism, Queer and Networking Conditions liburuan (Marina Grzinic eta Rosa Reitsamer editoreak, 2008). Jamikak idatzi, grabatu eta nazioartean kontzertuak eman ditu Zenzile dub banda frantziarrarekin milurte berria hasi zenetik, eta bere lehen bakarkako Helium Balloon Illusions (2007/08) lana bultzatzeko birak egin zituen Europan barrena Bwordel bere bandarekin batera. www.jamika.net, www.myspace.com/jamikaajalon
Jamika Ajalon is an interdisciplinary artist who uses prose, spoken word, visuals, and music to create live art installations. Previous projects include Transnarratives (exhibited and performed in Graz, Vienna, London and Manchester), and Black Chick in White Hat: the ambiguous nature of performing race (an audiovisual anti-lecture performance hosted at the born to be white exhibition in Vienna, 2005). She has published her poetry, short stories, and essays in several journals and anthologies, including the article "Locations of the Mothership" in New Feminism: Worlds of Feminism, Queer and Networking Conditions (edited by Marina Grzinic and Rosa Reitsamer, 2008). Jamika has written, recorded and performed internationally with the French dub band Zenzile, and toured her first solo album, Helium Balloon Illusions (2007/08), throughout Europe with her Bwordel band. www.jamika.net, www.myspace.com/jamikaajalon
La artista interdisciplinar Jamika Ajalon trabaja con la palabra hablada y escrita, los medios visuales, la música y con una combinación de los mismos para crear instalaciones de arte en directo. Entre sus proyectos señalar Transnarratives, que se ha expuesto y representado en Graz, Viena, Londres y Manchester; Black Chick in White Hat: the ambiguous nature of performing race, (Tía negra con sombrero blanco: la ambigua naturaleza de representar a la raza), una anti-conferencia performance como parte de la exposición born to be white realizada en Viena en el año 2005. Ajalon también ha publicado poesía, relatos y ensayos en diversas revistas y antologías. Su artículo Locations of the Mothership se ha publicado en New Feminism: Worlds of Feminism, Queer and Networking Conditions, el libro editado por Marina Grzˇinic´ y Rosa Reitsamer (2008). Jamika ha escrito, grabado y actuado a nivel internacional con la banda de dub francesa Zenzile desde principios del milenio y ha sacado su primer álbum en solitario Helium Balloon Illusions (2007/8) con el que ha actuado en numerosas ciudades europeas junto a su banda Bwordel. www.jamika.net, www.myspace.com/jamikaajalon
Mar Alvarez eta Alicia Alvarezek musika konposatu, instrumentuak jo eta kantatu egiten dute. Undershakers emakumeek bakarrik osatutako garage-pop taldea fundatu zuten 1995ean. Pauline en la Playa beren proiektu paraleloari ekin zioten 1997an, popa beste zenbait musika estilorekin fusionatzen zuena. Dagoeneko lau disko argitaratu dituzte Subterfuge Records diskoetxean. www.paulineenlaplaya.com
Mar Álvarez and Alicia Álvarez compose music, play instruments, and sing. They founded the all-female garage-pop group Undershakers in 1995. They started their parallel project Pauline en la Playa in 1997, fusing pop with a variety of musical styles. They have already released four albums with Subterfuge Records. www.paulineenlaplaya.com
Compositoras, instrumentistas, cantantes y muchas cosas más, Mar y Alicia Álvarez, Asturias, iniciaron su andadura musical en 1995 con Undershakers, una banda de garage-pop formada en su totalidad por mujeres. En 1997 pusieron en marcha un proyecto musical paralelo, Pauline en la Playa, que fusiona el pop con otros estilos musicales y con el que han editado hasta la actualidad cuatro álbumes con el sello Subterfuge. www.paulineenlaplaya.com
Alaitz Arenzana, Aranzazu Calleja eta Maria Ibarretxe Bilbon kokatutako hiru artista dira. Partaideak dira 2002an sortutako Sra Polaroiska en Sillón de Taller kolektiboan, zeinak irudikapen molde berriak bilatzen baititu ideia politiko eta estetikoak lantzeko zinema, performance, musika, koreografia eta dantza esparruetan. Dios es una chavala manca II (Jainkoa neskatxa besobakarra da II) Maria Ibarretxe eta Alaitz Arenzanaren bigarren argazki sorta da. Argazki sorta horrek lehen saria eraman zuen 2008ko Rolling Rolak lehiaketan.
Alaitz Arenzana, Aranzazu Calleja and Maria Ibarretxe are three artists based in Bilbao. They are part of the collective Sra Polaroiska en Sillón de Taller, created in 2002, which searches for new forms of representation in which to develop political and aesthetic ideas in the fields of cinema, performance, music, choreography and dancing. Dios es una chavala manca II (God is a one-arm chick II) is the second of a series of pictures by Maria Ibarretxe and Alaitz Arenzana. The series won the first prize at Rolling Rolak competition in 2008.
Alaitz Arenzana, Aranzazu Calleja y Maria Ibarretxe son tres artistas que tienen como base la ciudad de Bilbao. Forman parte de Sra Polaroiska en Sillón de Taller, un colectivo que desde el año 2002 emprendió la búsqueda de otros “espacios y lenguajes” de representación donde desarrollar sus ideas politicas y estéticas a través del cine, la performance, la música, la coreografía y la danza. Dios es una chavala manca II, es la segunda serie de fotografías de la obra del mismo título de Alaitz Arenzana y María Ibarrexte, y obtuvo el Primer Premio del concurso Rolling-Rollak, 2008.
Fatih Aydogdu Vienan eta Estanbulen lan egin eta bizi da. Turkian jaioa, Estanbuleko Arte Ederreko Akademian ikasi zuen, eta Vienako Arte Ederreko Akademian graduatu. Ikusizko artista, diseinatzaile eta soinu artista, Fatihk estetika mediatikoa, migrazioa eta gai linguistikoak arakatzen ditu bere lanean. Erakusketa askotan parte hartu du Austrian zein Europan barrena.
Fatih Aydogdu lives and works in Vienna and Istanbul. Born in Turkey, he studied at the Academy of Fine Arts in Istanbul and graduated from the Academy of Fine Arts in Vienna. A visual artist, designer, and sound artist, Fatih explores media aesthetics, migration and linguistic issues in his work. He has taken part in numerous exhibitions in Austria and throughout Europe.
Fatih Aydogdu nació en Turquía. Vive y trabaja en Viena y Estambul. Estudió en la facultad de Bellas Artes de Estambul y se graduó en la Academia de Bellas Artes de Viena. Es un artista visual, diseñador y artista sonoro, centrado en los conceptos de la estética de los medios de comunicación en relación a la migración, y a cuestiones linguísticas. Ha participado en numerosas exposiciones en Austria y en diversos países europeos.
B

María José Belbel Bullejos, Granadan jaioa (1954), parte hartu zuen mugimendu antifrankistan, eta luzaro darama mugimendu feministan ekintzaile moduan. Ingeles Filologian lizentziaduna Londreseko Unibertsitateko Queen Mary Collegen, eta lanaldi partzialean dihardu Madrileko Vallecas aldeko institutu batean. Zuzendarikide izan zen Sexu espazioaren birpolitizazioa egungo arte praktiketan (Arteleku, Donostia, 2004), eta Feminismoaren mutazioak (UNIA artandthought, Sevilla; MACBA, Bartzelona; Arteleku, Donostia, 2005) tailerretan. Haren lana feminismo eta queer alorreko saregintzan, aktibismo feminista eta queer barruan belaunaldien arteko harremanetan eta erresistentzia politikoa egiteko beste zenbait modutan zentratzen da.
María José Belbel Bullejos, born in Granada, 1954, participated in the anti-Franco movement and is a long-standing activist in the feminist movement. She has an MA in English at Queen Mary College, University of London, and works part-time in a high school in Vallecas, Madrid. She co-directed The Repoliticization of Sexual Space in Contemporary Art Practices (Art Centre Arteleku, Donostia-San Sebastián, 2004), and Mutations of Feminism (UNIA artandthought, Seville; MACBA, Barcelona; Arteleku, Donostia-San Sebastián, 2005). Her work focuses on feminist and queer networking, intergenerational translation within feminist and queer activism, and other ways of political resistance.
María José Belbel Bullejos Granada, 1954. Participó en la oposición anti-franquista desde 1971 y forma parte del movimiento feminista desde mediados de los años setenta. Es M.A. en Literatura Inglesa, Queen Mary College, Universidad de Londres y trabaja de profesora en un instituto de Vallecas, Madrid. Ha co-dirigido La Repolitización del espacio sexual en las prácticas artísticas contemporáneas en el Centro de Arte Arteleku, Donostia-San Sebastián, 2004, y Mutaciones del Feminismo, UNIAarteypensamiento, Sevilla, MACBA, Barcelona, y Arteleku, Donostia-San Sebastián, 2005. Su trabajo está centrado en la construcción de redes y en la tradución intergeneracional dentro del activismo feminista y queer y otras formas de resistencia política.
Miguel Benlloch, Granadan jaioa (1954), Sevillan 1988an fundatutako BNV kultur enpresako kidea da. Sevillako UNIA artandthought edizio-taldean dago eta Granadako Planta Baja egoitzako kudeaketa eta ekoizpen taldean lan egin zuen 1984tik 2003 arte. Ekintzaile politikoa 1972az geroztik, antolatuta egon zen gay askapen mugimenduan 70eko hamarkadaren amaieran, eta parte hartu zuen Cutre Chou kabaret politikoa sortzen 80ko hamarkadan. 1992an James Lee Byars-ekin batera ekintza batean parte hartzean bilakatu zen performance artista.
Miguel Benlloch, born in Granada, 1954, is a partner in the cultural firm BNV, established in Seville in 1988. He is a member of the editorial team of UNIA artandthought in Seville, and worked in the management and production team of the venue Planta Baja in Granada from 1984 until 2003. A political activist since 1972, he organised within the gay liberation movement at the end of the 1970s, and participated in the creation of the political cabaret, Cutre Chou, in the 1980s. He became a performer through taking part in an action with James Lee Byars in 1992.
Miguel Benlloch, Loja (Granada) 1954. Desarrolla su trabajo en la productura cultural BNV, que se estableció en Sevilla en 1988. Es miembro del equipo editorial de UNIAarteypensamiento de Sevilla. De 1984 a 2003, trabaja en la gestión y producción de la sala Planta Baja de Granada. Desde 1972 trabaja en diferentes movimientos políticos y sociales. Contribuyó a la gestación del movimiento de liberación homosexual del Estado español a finales de los años setenta. En la década de los años ochenta, formó parte de la creación del Cutre Chou. A partir de 1992, año en el que participa en una acción de James Lee Byars, viene realizando acciones performativas.
C

Aranzazu Calleja zenbait sari irabazitako konposatzailea da. 2003an, Meca Festivalen soinu-banda orijinalenaren Mond saria eraman zuen Alaitz Arenzana eta Maria Ibarretxeren Pero... ¿tu eres tú? No, soy su ... (Baina... zu zu al zara? Ez, ni naiz haren...) film laburrarentzat egindako haren konposizioak. Mersedes, 2003 kanta Aranzazu Callejak eta Maria Ibarretxek egindako pieza inprobisatua da. www.myspace.com/aranzazucalleja
Aranzazu Calleja is an award-winning composer. In 2003, she scooped the Mond prize for the best original soundtrack at the Meca Festival for her composition for the short film by Alaitz Arenzana and Maria Ibarretxe, Pero... ¿tu eres tú? No, soy su ... (But... are you you? No. I'm her...). The song Mersedes, 2003, is an improvisation piece made by Aranzazu Calleja and Maria Ibarretxe. www.myspace.com/aranzazucalleja
Aranzazu Calleja es compositora de bandas sonoras para cine y TV. Creó la banda sonora del cortometraje Pero... ¿tu eres tú? No, soy su ... una película de Alaitz Arenzana y Maria Ibarretxe, con el que gana el premio Mond a la mejor banda sonora original en el Festival Meca, 2003, y el premio Injuve, 2003. La canción Mersedes, 2003, es una improvisación de Aranzazu Calleja y Maria Ibarretxe que se dio en unas circunstancias concretas después de un chaparrón. www.myspace.com/aranzazucalleja
Chez Debs Kopenhagen bizi den emakume bakar batek osatutako banda elektroniko belgikarra da eta erritmo elektronikoak lantzen ditu baxu sakonekin eta sintetizadore melodikoekin; ahots neurtua eta jarrera indartsua du eszenatokian. Bere ordenagailu mugikorraz eta teklatuaz armatuta, nazioarteko kontzertuak eman ditu, besteak beste, Berlineko Lidon, Suediako Norberg jaialdian, Tokyoko FancyHim klubean, bai birak egin ere Danimarka osoan zehar (horien artean Aarhus Festuge, Culture Box Copenhagen, Copenhagen Jazz jaialdian txertatua, eta Lesbians on Ecstasy kanadar taldeari sarrera egin izan dio). Visitors haren kantua Wired diskoetxe berlindarrak egindako The Wired Ones bilduman agertzen da, eta Chez Debek EP bat dauka pentsatuta udaberrirako. Chanson pour les pirates kantua Ornli' syg gadefest daniar bilduman agertzen da. www.myspace.com/chezdebs
Chez Debs, a one-woman Belgian electronic band living in Copenhagen, brings you electro beats with deep bass and melodic synths, low-key vocals with high-stage attitude. Armed with her laptop and keyboard, her international shows include Lido in Berlin, the Norberg festival in Sweden, the FancyHim club in Tokyo, and gigs throughout Denmark (including Aarhus Festuge, Culture Box Copenhagen, in connection with Copenhagen Jazz festival, and as a support act for the Canadian band Lesbians on Ecstasy). Her song Visitors appears on The Wired Ones compilation by Berlin-based record label Wired. Chanson pour les pirates features on the Danish compilation Ornli' syg gadefest. www.myspace.com/chezdebs
Chez Debs es una banda electrónica belga compuesta por una sola mujer que vive en Copenhague. Su música se compone de ritmos electrónicos, un grave bajo y sintetizadores melódicos. La música se acompaña de la discreta voz de Chez Debs y de su actitud indiscreta. Chez Debs lleva varios años haciendo música electrónica con su portátil y sus teclados. Ha actuado en Lido de Berlín, en el festival Norberg en Suecia, en el club FancyHim de Tokio y en diversos lugares de Dinamarca como Aarhus Festuge y Culture Box Copenhagen. En el Festival de Jazz de Copenhague ha sido la banda telonera de Lesbians on Ectasy. Su canción Visitors forma parte de la recopilación The Wired Ones realizada por la casa discográfica Wired de Berlín. Su canción Chanson pour les pirates forma parte de la recopilación danesa Ornli’ syg gadefest. www.myspace.com/chezdebs
Chico y Chica Jose Luis Rebollo (Madelman, Chen Le Bon) eta Alicia San Juan (Rose Manfredi) dira, Bilboko musika bikotea. Bomba Latina (Austrohúngaro, 2007), Status (Austrohúngaro, 2004) and Si (Austrohúngaro, 2001) albumak argitaratu dituzte. www.chicoychica.com
Chico y Chica are José Luis Rebollo (Madelman, Chen Le Bon) and Alicia San Juan (Rose Manfredi), a musical duo from Bilbao. They have released the albums Bomba Latina (Austrohúngaro, 2007), Status (Austrohúngaro, 2004) and Si (Austrohúngaro, 2001). www.chicoychica.com
Chico y Chica es un dúo musical de Bilbao formado por José Luis Rebollo (Madelman, Chen Le Bon) y Alicia San Juan (Rose Manfredi). Entre sus trabajos se encuentran los albums Bomba Latina (Austrohúngaro, 2007), Status (Austrohúngaro, 2004) y Si (Austrohúngaro, 2001). www.chicoychica.com
Red Chidgey bizirik daudenen historia-ikertzaile saiatua da, bai ontze prozesuan dagoen riot grrrl eta Feminist Activist Forum-en fundatzailekide ere. Fanzineen inguruko atal baten ekarpena egin zion Riot Grrrl: Revolution Girl Style Now liburuari (Nadine Monem editore, Londres: Blackdog Publishing, 2007), eta bere kasa egindako argazkiak zenbait argitalpenetan argitaratzen ditu, hala nola Metro buletina eta Diva aldizkaria. Artxibozale eta ekintzaile feminista porrokatua, fanzinegintzan jardun izan du azken hamar urteotan; Ladyfest Brighton-en antolatzaileetako bat izan zen 2005ean, eta beste Ladyfest askotan parte hartu du; gaur egun Ladyfest artxibo digital batean ari da lanean www.grassrootsfeminism.net proiektuaren barruan. www.redchidgey.net, www.feministactivistforum.org.uk
Red Chidgey is a trained life history researcher, aging riot grrrl, and co-founder of the Feminist Activist Forum. She contributed a chapter on zines to Riot Grrrl: Revolution Girl Style Now (edited by Nadine Monem, London: Blackdog Publishing, 2007) and publishes her DIY photography in publications such as Metro newspaper and Diva magazine. A feminist archive and activist geek, she's been involved in zine-making for the past ten years; co-organised Ladyfest Brighton in 2005 and participated in many more; and is currently working on a Ladyfest digital archive for the project www.grassrootsfeminism.net. www.redchidgey.net, www.feministactivistforum.org.uk.
Red Chidgey (UK) es investigadora de la historia de la vida presente o reciente, riot grrl madurita y co-fundadora del Feminist Activist Forum. Escribió dos capítulos titulados ‘Riot Grrrl Writing’ y ‘Riot Grrrl Zines Directory’ para el libro Riot Grrrl. Revolution Girl Style Now (editado por Nadine Monem, Blackdog Publishing, 2007). Su trabajo fotográfico DIY se ha publicado en el periódico Metro y en la revista Diva, entre otras publicaciones. Su interés por los archivos feministas y el activismo geek le llevó a co-organizar el Ladyfest de Brighton en 2005, así como a participar en otros muchos eventos. En la actualidad está trabajando en un archivo digital sobre el Ladyfest para el proyecto www.grassrootsfeminism.net. www.redchidgey.net, www.feministactivistforum.org.uk
Chiquita y Chatarra Xixonen (Asturias) 2005ean fundatutako punk bikote bat da. Amelia Diaz Duarte (kantari eta bateriajole) Las Truchis eta Subbuteo taldeetako kidea izan zen. Patricia Alvarez Alonsok (baxu) bertako musika giroan parte hartzen du DJ gisa eta tarteka kontzertuak antolatzen. Beren lehen biniloa, Chiquita y Chatarra, 2008an argitaratu zuten. www.myspace.com/chiquitaychatarra
Chiquita y Chatarra are a punk duo founded in Gijón, Asturias, in 2005. Patricia Álvarez Alonso (bass) participates in the local musical scene as a DJ and an occasional gig promoter. Amelia Díaz Duarte (singer and drummer) was a member of Las Truchis and Subbuteo. They released their first vinyl record Chiquita y Chatarra in 2008. www.myspace.com/chiquitaychatarra
Chiquita y Chatarra son un dúo punk formado en Gijón en 2005. Patricia Álvarez Alonso (bajo) participa en la escena musical local como DJ y promotora ocasional de conciertos, mientras que Amelia Díaz Duarte (batería y voz) había sido anteriormente integrante de Las Truchis y Subbuteo. Acaban de sacar su primer vinilo, Chiquita y Chatarra. www.myspace.com/chiquitaychatarra
Chra (female:pressure, Vienna), alias Christina Nemec, musikaria da, idazlea, DJ eta SV Damenkraft eta ADIEUmopedSALTUrock!! taldeetako kidea. chra-k Orlanding the Dominant ikuskizun queer burleskoan ere parte hartzen du. www.myspace.com/chraxtl
Chra, aka Christina Nemec, is a musician, author, DJ, and member of the bands SV Damenkraft and ADIEUmopedSALTUrock!! She is also part of Orlanding the Dominant, a queer burlesque. www.myspace.com/chraxtl
Chra también conocida como Christina Nemec (female pressure, Viena), es música, autora y DJ. Forma parte del grupo SV Damenkraft y de ADIEUmopedSALTUrock!! y de Orlanding the Dominant. Eine queere Burlesque. www.myspace.com/chraxtl
Isabel Clua Ginesek Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan idatzi zuen bere doktoretza tesia Literatur Teoriaren eta Literatura Konparatuaren inguruan. Body and Textuality ikerketa-taldeko kidea da, eta Bartzelonako Unibertsitateko Emakumeen eta Generoaren inguruko Diziplinarteko Institutuko kidea. Teklatuak jotzen ditu Quidam-q taldean, eta bere hirugarren diskoa grabatzen ari da.
Isabel Clúa Ginés wrote her PhD on Theory of Literature and Comparative Literature at the Universidad Autónoma de Barcelona. She is a member of the research team on Body and Textuality and an associate with the Interdisciplinary Institute on Women and Gender at the University of Barcelona. She plays keyboards in the band Quidam-q and is currently recording her third album.
Isabel Clúa Ginés es doctora en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (UAB). Es investigadora del Grupo Cuerpo y Textualidad y está vinculada al Instituto Interuniversitario de Estudios de Mujeres y Género. Es teclista del grupo musical Quidam-q, que en otoño publicará su tercer disco.
Corpus Deleicti (Patricia Fuentes, Desiré Rodrigo eta Judit Vidiella) desira transferigarri mordo bat da; performance eta teknologia digitalak erabilita hedatuz doan komunitatea. Haien lanaren gauzatzea zenbait diziplina, imajinario, hizkuntza, fantasia eta kultur oinarriren bidez gertatzen da. Haien proiektuen helburua da kultur mezu garaikideak birkodetzea eta jolas zein barrezko kartografia berri mugikorrak ezartzea. www.myspace.com/corpusdeleicti
Corpus Deleicti (Patricia Fuentes, Desiré Rodrigo y Judit Vidiella) is a bunch of transferable desires; a community that spreads through performance and digital technologies. The materialisation of their work happens through different disciplines, imaginaries, languages, fantasies, and cultural backgrounds. Their projects aim to recode contemporary cultural meanings and establish new and movable cartographies of play and laughter. www.myspace.com/corpusdeleicti
Corpus Deleicti (Patricia Fuentes, Desiré Rodrigo, Judit Vidiella) es un cúmulo de deseos transferible, una comunidad que se establece a través de la performance y de las tecnologías digitales. Su método de trabajo responde a una producción colectiva e híbrida, que se materializa a través de diferentes disciplinas, lenguajes, técnicas, imaginarios, fantasías, deseos y procedencias culturales. Sus proyectos recodifican significados culturales contemporáneos para establecer nuevas cartografías cambiantes de risa y juego.www.myspace.com/corpusdeleicti
Estefania Cortes Rodriguez, Vigon jaioa 1980an. Soinu, Irudi eta Bideo alorreko Ingeniaritza Teknikoan diplomatu zen, eta orain Danimarkan dago, Ingeniaritza Akustikoa ikasten. Musika haren bizitzaren parte handia izan da, eta sinetsita dago akustika arteak eta zientziak elkartzeko biderik onena dela.
Estefanía Cortés Rodríguez, born in Vigo in 1980, received her degree in Technical Engineering in Sound, Image and Video and is currently studying Engineering Acoustics in Denmark. Music has been a big part of her life and she believes that acoustics is the best way to bridge the arts and sciences.
Estefanía Cortés Rodríguez nació en 1980. En 2008 terminó sus estudios de Ingeniería Técnica en Sonido e Imagen en Vigo y actualmente cursa Engineering Acoustics en Dinamarca. La música ha envuelto su vida y cree que la acústica es un puente inmejorable entre arte y ciencia.
Vanesa Cortés Rodríguez, Vigon jaioa 1985ean, telekomunikazio alorreko ingeniaria da eta oraindik ez daki zer duen gustuko (baina ongi daki zer ez duen gustuko). Medio Digitalak ari da ikasten Alemanian. Lo egitea eta telebista ikustea atsegin du gehienbat.
Vanesa Cortés Rodríguez, born in Vigo in 1985, is a telecommunication engineer who still does not know what she likes (but knows what she does not like). She currently studies Digital Media in Germany. She loves sleeping and watching TV.
Vanesa Cortés Rodríguez nació en 1985. A pesar de ser ingeniera de telecomunicaciones, desde hace bien poco, no ejerce ni nada porque aún no sabe lo que le gusta (aunque sabe lo que no le gusta). Sigue buscando su vocación en Alemania estudiando Medios Digitales, sea lo que sea que es eso. Le gusta mucho dormir y ver la tele.
D

Carlos Diez Diez, Bilbon jaioa (1967), Madrilen bizi da eta bertan dauka tailerra. Antonio Alvarado bezalako diseinatzaileekin lan egin du; diseinuak egin ditu moda alorrean, larruzko eta puntuzko arropa egiten duten enpresentzat; Ana Laura Alaez artista plastikoarekin lan egin du zenbait erakusketatan; musika ziztatu izan du En Plan Travestiren festetan; eta zenbait pieza landu ditu diseinatzaile estilista gisa moda, zinema eta publizitate alorretan (haien bezeroen artean daude Lois, Jocomomola, Nike, Heineken, Coca-Cola, Hyundai, eta Absolut). Haren moda bildumak ikusgai egon dira Circuit-en (Bartzelona, 2001), Reina Sofia Museoan (MNCARS, Madril) eta, 2004tik aurrera, Madrileko Pasarela Cibelesen; bertan eman zioten Moda Diseinatzaile Gazte Onenaren lehen saria 2006an. www.myspace.com/diezdiez
Carlos Díez Díez, born in Bilbao, 1967, lives in Madrid where he has his atelier. He has collaborated with designers such as Antonio Alvarado; designed for fashion, leather and knitting firms; worked with visual artist Ana Laura Aláez in a number of shows; clicked music in En Plan Travesti's parties; and developed a number of pieces as a stylist in fashion, film and advertising, (his clients include Lois, Jocomomola, Nike, Heineken, Coca-Cola, Hyundai, and Absolut). His fashion collections have shown at Circuit (Barcelona 2001), Museum Reina Sofía (MNCARS, Madrid) and, from 2004, in Pasarela Cibeles, Madrid - where he was awarded first prize for Best Young Fashion Designer in 2006. www.myspace.com/diezdiez
Carlos Díez Díez nació en Bilbao en 1967 y reside actualmente en Madrid donde tiene su estudio taller. Ha colaborado con grandes diseñadores como Antonio Alvarado; además de diseñar para otras empresas de moda, piel y punto. También ha trabajado junto a artistas visuales como Ana Laura Aláez. Ha pinchado en las fiestas de En Plan Travesti y ha desarrollado otras actividades como el estilismo en moda para cine y publicidad. Entre sus clientes se encuentran marcas de referencia como Lois, Jocomomola, Nike, Heineken, Coca-Cola, Hyundai, Absolut, etc. Ha presentado sus colecciones en Circuit (Barcelona 2001), en el MNCARS de Madrid y en la Pasarela Cibeles de Madrid desde el año 2004. La Pasarela Cibeles le concedió el premio al mejor diseñador joven en 2006. www.myspace.com/diezdiez
E

Eva Egermann Vienan diharduen multi-media artista da. MALMOE aldizkariaren editoreetako bat da, eta PostProloClub ere abian jarri zuen Elke Auer eta Esther Straganz-ekin batera 2006an: bertan hilero aurkeztu eta eztabaidatu egiten dira proiektuak, ideiak eta testuak. PostProloClub horretan jendeak ahoan bilorik gabe hitz egiten ikasten du.
Eva Egermann is a Vienna-based multi-media artist. One of the editors of the magazine MALMOE, she also started PostProloClub with Elke Auer and Esther Straganz in 2006; a monthly-space to present, discuss and criticise projects, ideas and texts. PostProloClub teaches people how to talk wild and big.
Eva Egermann es una artista de Viena que trabaja en diversos medios y contextos. Forma parte del colectivo editorial de la revista MALMOE. Creó PostProloClub junto a Elke Auer y Esther Straganz en el año 2006, para presentar, analizar y someter a crítica los proyectos que se presenten. Las reuniones se celebran una vez al mes, y también se pretende aprender a hablar y opinar sin tapujos.
Emine ekintzaileak ekintza historia luzea darama Kaos GLrekin. www.kaosgl.com
Emine is an activist with a long history of action with Kaos GL. www.kaosgl.com
Emine es activista con una larga trayectoria en la realización de acciones con Kaos GL. www.kaosgl.com
Erreakzioa-Reacción kolektiboak feminismo kritikoaren eta beste koordinatu sozial, politiko, anti-arrazista eta sexualen arteko elkargunean lan egiten du. Euskal Herriko Estibaliz Sadabak eta Azucena Vieitesek 1994an fundatua, proiektu hau espazio gisa ulertzen da, bertan teoria, arte praktika eta aktibismo feministaren inguruan lan egiteko. Eztabaida sorrraraziz, genealogiak ezarriz eta sareak sortuz, haren lanak fanzine, mintegi, tailer, hitzaldi, erakusketa eta bideoen bidez hedatzen dira. Erreakzioa-Reacciónek beste batzuekin batera zuzendu dituzte zenbait mintegi, hala nola For Your Eyes Only: Faktore feminista arte plastikoetan (1997), Sexu espazioaren birpolitizazioa (2004), Feminismoaren mutazioak (2005) eta Feminitatea arazo (2008). Hemen eta orain! Ekintza feministaren molde berriak da Erreakzioaren azken proposamena, erakusketa gisa moldatua Bilboko sala rekaldeko Kabinete Abstraktuan (2008).
Erreakzioa-Reacción works at the intersection between critical feminism and other social, political, anti-racist and sexual coordinates. Established in 1994 by Estibaliz Sádaba and Azucena Vieites from the Basque Country, this project is a space for working around theory, artistic practice and feminist activism. Generating debate, establishing genealogies and creating networks, its works unfold through zines, seminars, workshops, conferences, exhibitions and videos. Erreakzioa-Reacción have co-directed seminars such as For Your Eyes Only: The Feminist Factor in the Visual Arts(1997), The Repoliticization of Sexual Space (2004), Mutations of Feminism (2005), and The Problematisation of Femininity (2008). Here and Now! New Forms of Feminist Action is Erreakzioa's latest proposal, in the shape of an exhibition for The Abstract Cabinet at sala rekalde, Bilbao (2008).
Erreakzioa-Reacción (Estibaliz Sádaba y Azucena Vieites) surge en Bilbao en 1994 como un espacio para realizar proyectos en torno a la teoría, la práctica artística y el activismo feminista y con voluntad de contribuir a generar reflexiones y debates, establecer genealogías y crear redes en dicho contexto. Su trabajo se ha desarrollado en forma de fanzines, seminarios, talleres, conferencias, exposiciones o vídeos y ha evidenciado la necesidad de abrir paso a otros feminismos que se construyen en sintonía con otras coordinadas sociales, políticas, antiracistas y sexuales. En 1997, coordinaron el seminario Sólo para tus ojos: el factor feminista en las arte visuales, y, más adelante, codirigieron La Repolitización del espacio sexual (2004), Mutaciones del feminismo (2005) y La feminidad problematizada (2008), todos ellos formulados en la intersección entre un feminismo crítico y las políticas queer. ¡Aquí y ahora! Nuevas formas de acción feminista es una de las últimas propuestas de Erreakzioa, una muestra para El Gabinete Abstracto de la sala rekalde, Bilbao, (2008).
Jon Mikel Euba, Bilbon jaioa (1967), ikusizko artista da. Bideo, marrazkiak, argazkiak eta performancea erabiltzen ditu haren lanak, eta ikusgai egon da bakarkako erakusketetan zein erakusketa kolektiboetan, besteak beste Manifesta 4n, Frankfurten, 2002an. Jon Mikel Euba, born in Bilbao, 1967, is a visual artist. Using video, drawings, photography and performance, his work has been widely shown in collective and solo exhibitions, including Manifesta 4 in Frankfurt, 2002. Jon Mikel Euba. Bilbao, 1967. Es artista visual. Muestra su trabajo (vídeo, fotografía, dibujo y performance) en exposiciones individuales y colectivas desde 1996. Participó en Manifesta 4, Frankfurt, 2002.
G

Gracia Gámez, Granadan jaioa (1962), argazkilaria da, eta ikasketak egin ditu Granadako Escuela de Artes Aplicadas-en eta Bartzelonako Institut Fotographic-en. 1983tik aurrera batez ere bere hiriko mugimendu politiko eta sozialen ikusizko artxibo bat egiten zentratu da haren lana, eta jorratutako gaiek zerikusia dute borroka feministekin eta ondare historiko-artistikoaren kontserbazioarekin, www.asambleamujeresgranada.com. Haren lana hainbat egunkari eta aldizkaritan agertu da, hala nola El País, La Vanguardia de Barcelona eta El Público. Erakusketa anitz egina da orobat: Las Planchadoras (Casa Elizalde, Bartzelona, 1991); Flashrock (Planta Baja, Granada, 1995), Espárrago Rock musika jaialdi aitzindarian egindako elkarlana bera; Mirando Nosotras (Hospital Real, Granada, 1999), Granadako Emakume Asanbladak antolatutako II Jornadas Feministas Estatales eraginkorren XX. urtemuga ospatzeko egindako erakusketa; Arte de Mujeres (Santa Ines komentua, Sevilla, 2001).
Gracia Gámez, born in Granada, 1962, is a photographer trained at the Escuela de Artes Aplicadas, Granada, and the Institut Fotographic de Barcelona. Since 1983, her work has focused on the realisation of a visual archive of political and social movements - particularly in her hometown - with issues relating to feminist struggles www.asambleamujeresgranada.com and the conservation of the historic-artistic legacy. Her work has been published in newspapers and magazines such as El País, La Vanguardia de Barcelona and El Público. She has also exhibited widely: Las Planchadoras (Casa Elizalde, Barcelona, 1991); Flashrock (Planta Baja, Granada, 1995), a collaboration with the pioneer music festival Espárrago Rock; Mirando Nosotras (Hospital Real, Granada, 1999), an exhibition to commemorate the XXth anniversary of the influential II Jornadas Feministas Estatales organised by the Asamblea de Mujeres de Granada; Arte de Mujeres (Convento de Santa Inés, Seville, 2001).
Gracia Gámez. Granada, 1962. Es fotógrafa. Se formó en la Escuela de Artes y Oficios de Granada, ampliando estudios en el Institut Fotographic de Barcelona. Desde 1983 su trabajo se ha centrado en realizar un archivo fotográfico de los movimientos sociales, especialmente en su ciudad, y en temas relacionados con las luchas feministas, www.asambleamujeresgranada.com y con la recuperación del patrimonio histórico-artístico. Su obra se ha publicado en diversos periódicos y revistas especializadas: El País, La Vanguardia, El Público. También ha expuesto en numerosas exposiciones individuales y colectivas: Las Planchadoras, Casa Elizalde, Barcelona, 1991; Flashrock, Planta Baja, Granada, 1995 en colaboración con el Espárrago Rock; Mirando Nosotras, Hospital Real, Granada, 1999, una exposición que conmemoraba los veinte años de la celebración de las II Jornadas Feministas Estatales, organizadas por la Asamblea de Mujeres de Granada y Arte de Mujeres, Convento de Santa Inés, Sevilla, 2001.
Annette Giesriegl Graz-en bizi da, Austrian. Bokalista muga-hausle honen lanak jazzean ditu sustraiak, egokiro, baina parte batean bakarrik. Urteak eman ditu ahotsaren aukerak eta potentziala esploratzen; jazz kantua ikasi zuen Grazeko Arte Unibertsitatean, eta ikasi ditu halaber kantu harmonikoa, eztarri-kantua eta Indiako ahots teknikak. Erregulartasunez abesten du Londreseko doako musika girotan eta kontzertuak eman hainbat musikarirekin, hala nola Eddie Prevost, John Edwards, Veryan Weston eta Steve Beresford. Birak egiten ditu inprobisazio libreko Primal Fruit Cake bere talde erradikalarekin. www.giesriegl.net
Annette Giesriegl lives in Graz, Austria. She is a boundary-crossing vocalist whose work is happily, but only partially, rooted in jazz. She has spent years exploring the sonic range and potential of voice; she studied jazz singing at the University of the Arts in Graz and has also learnt overtone singing, throat singing, and Indian vocal techniques. She performs regularly in the free music scene in London and gigs with musicians such as Eddie Prevost, John Edwards, Veryan Weston and Steve Beresford. She tours with her radical free improvisational project, Primal Fruit Cake. www.giesriegl.net
Anette Giesriegl vive en Graz, Austria. Es una vocalista que cruza fronteras, cuyo trabajo tiene parte de sus raíces, felizmente, en el jazz. Estudió canto de jazz en la Universidad de las Artes (Kunstuniversität)de Graz. Se ha dedicado a estudiar la variedad sónica, el potencial musical de la voz, y a encontrar expresiones musicales para investigar la improvisación libre en los últimos años. También ha dedicado su tiempo a estudiar canto diafónico, throat singing (canto de garganta) y técnicas vocales de la India. Actúa con frecuencia en espacios musicales gratis de Londres, hace giras con los músicos Eddie Prevost, John Edwards, Veryan Weston y Steve Bereford, y con Primal Fruit Cake, su proyecto de improvisación libre radical. www.giesriegl.net
Carolina Gomez Lopez, Granollersen (Bartzelona) jaioa 1984an. Ingeles Departamentuko ikasketak (UAB) konbinatu egiten ditu ingelesa irakatsi eta DJ lanak egitearekin, DJ k-RoL izenpean. DJ egoiliar gisa jotzen du Lleidako Set4Dos klubean, eta bertan Dany BPMrekin partekatzen du egoiliartasuna (www.set4dos.net). Musikaren munduan interesatzen hasi zen 90eko hamarkadaren amaieran Katalunian izandako makina fenomenoaren arrimura. Alabaina, hasia zen Kataluniako bakalao giroa jarraitzen 1993an Makina Total bilduma entzun ondoren; haren eragin nagusiak DJ Skudero, Xavi Metralla, Pastis&Buenri eta Dany BPM dira. Gaur egun musika gogorra jartzen duen emakumezko DJ urrietako bat da. Sarri jartzen du musika emakumezko DJen gertakarietan. Egun, DJ k-RoL Europako musika gogorraren munduan sartzen ari da. Aurki argitaratuko du bere lehen erreferentzia, Dany BPM feat. Dj k-RoL - Where Are You Now, Dany BPMrekin egindako elkarlana, zeinean piezaren jumpstyle eta dance remix bana egiten baita. Bertan egongo da orobat US Hardhouse pieza bat eta beste Espainiar Jump bat.
Carolina Gómez López, born in Granollers (Barcelona) in 1984. She combines her studies at the English Department (UAB) with teaching English and DJing under the name of DJ k-RoL. She plays as a resident DJ in the club Set4Dos in Lleida where she shares residency with Dany BPM (www.set4dos.net). She got interested in the world of music in the late years of the makina fever in Catalonia in the late 90s. However, she had started to follow the bakalao scene of Catalonia after listening to the compilation Makina Total in 1993, being her great influences DJ Skudero, Xavi Metralla, Pastis&Buenri and Dany BPM. Nowadays she is one of the few woman DJs that play hard music. She often plays in women DJs events. At present, Dj k-RoL is getting into the European hard music scene. She is about to release her first reference called Dany BPM feat. Dj k-RoL - Where Are You Now, a collaboration with Dany BPM.
Carolina Gómez López. Nacida en Granollers (Barcelona) en el 1984. Combina sus estudios de Filología Inglesa y su trabajo de profesora en Barcelona con el trabajo de DJ bajo el nombre de Dj k-RoL. Pincha como residente en la discoteca Set4Dos de Lleida compartiendo cabina con Dany BPM (www.set4dos.net). Se interesó por el mundo de la música en los últimos años de la fiebre makinera en Catalunya allá por el 98-99. Aunque el primer tema makinero en el que se fijó fue Dunne - Espiral ya en el 1993 con toda la saga de los cd Makina Total. A partir de ahí empezó a seguir la escena bakalaera de Catalunya. Sus grandes influencias fueron Dj Skudero y Xavi Metralla, Pastis&Buenri y Dany BPM. Hoy en día es una de las pocas djs mujeres que existen en la escena de la música denominada hard. A menudo colabora en fiestas de mujeres djs. En estos momentos, Dj k-RoL se está adentrando en la escena hard europea y a a editar su primer maxi junto a Dany BPM con el nombre de Dany BPM feat. Dj k-RoL – Where Are You Now.
E/J González-Polledo Londresen bizi da eta bere doktoretza tesia idazten ari da, Transition FTM izenekoa, Goldsmiths Collegen. Erakundeen esparrutik at, mintegiak antolatzen ditu, bai Trans Reading Group delakoa ere, eta maiz jarduten du elkarlanean askotariko proiektu teoriko, artistiko eta aktibistetan, hala nola Corpus Deleicti eta Guerrilla Travolaka-renetan, biak Bartzelonakoak.
E/J González-Polledo lives in London and is currently writing her PhD thesis, entitled Transition FTM, at Goldsmiths College. Outside of the institutional frame, she organises seminars, the Trans Reading Group and collaborates regularly with diverse theoretical, artistic and activist projects such as Corpus Deleicti and Guerrilla Travolaka, both from Barcelona.
E/J González-Polledo reside en Londres, donde escribe su tesis doctoral sobre Transición FTM (Female to Male) en el Goldmiths College. En un marco no institucional organiza seminarios y grupos de lectura (Trans Reading Group) y colabora regularmente con distintos proyectos teóricos, artísticos y de activismo, como Corpus Deleicti o la Guerrilla Travolaka, los dos de Barcelona.
Greg anarkista queer bat da, eta interesa dauka identitateen eta erresistentzia praktiken produkzioan kapitalismo globalizatuaren pean. No Borders London-eko kidea da. noborderslondon.blogspot.com
Greg is a queer anarchist interested in the production of identities and practices of resistance under globalised capitalism. He is a member of No Borders London. noborderslondon.blogspot.com
Greg es anarquista queer, que trabaja en la producción de identidades y prácticas de resistencia bajo el capitalismo globalizado. Es miembro del grupo London no borders. noborderslondon.blogspot.com
Marina Grzinic filosofo, artista eta teorizatzailea da, eta Ljubljanan eta Vienan bizi daArte Praktika Postkontzeptualak irakasten du Vienako Arte Ederreko Akademian, eta ikertzailea da Filosofia Institutuan Ljubljanako ZRC SAZUn (Esloveniako Arte eta Zientzien Akademiako Zientzia eta Ikerketa Zentroa). Freelance egiten du lan medioen teorizatzaile, arte kritikari eta komisario gisa. Bideoartean sartuta 1982az geroztik, berrogeitik gora bideoarte proiektu ekoitzi du, Aina Smid-ekin elkarlanean. Editore lanak egin zituen, Rosa Reitsamer-ekin batera, New feminism: Worlds of Feminism, Queer and Networking Conditions liburuan (Viena: Löcker Verlag, 2008). www.grzinic-smid.si
Marina Grzinic is a philosopher, artist and theoretician, living in Ljubljana and Vienna. She is Professor of Post Conceptual Art Practices at the Academy of Fine Arts in Vienna, and a researcher at the Institute of Philosophy at the ZRC SAZU (Scientific and Research Center of the Slovenian Academy of Science and Art) in Ljubljana. She works as a freelance media theorist, art critic and curator. Involved with video art since 1982, she has produced more than forty video art projects in collaboration with Aina Smid. She co-edited New Feminism: Worlds of Feminism, Queer and Networking Conditions with Rosa Reitsamer (Vienna: Löcker Verlag, 2008). www.grzinic-smid.si
Marina Grzinic es filósofa, artista y teórica. Trabaja en Ljubiana y en Viena. Es catedrática de la Academia de Bellas Artes de Viena, Instituto de Bellas Artes, donde imparte clases de Prácticas Artísticas Postconceptuales. Es investigadora del Instituto de Filosofía en la ZRC SAZU (Scientific and Research Center of the Slovenian Academy of Science) de Lubiana. Es teórica freelance sobre medios de comunicación, crítica de arte y comisaria de exposiciones. Junto a Aina Smid, Grzˇinic´ ha producido más de cuarenta proyectos de videoarte. Ha editado junto a Rosa Reitsamer el libro New Feminism: Worlds of Feminism, Queer and Networking Conditions. Viena: Löcker Verlag, 2008. www.grzinic-smid.si
H

Iris Hajicsek Ladyfest Vienna-ren antolatzaileetako bat da. www.ladyfestwien.org
Iris Hajicsek is a co-organiser of Ladyfest Vienna. www.ladyfestwien.org
Iris Hajicsek es co-organizadora de Ladyfest de Viena desde el año 2005. www.ladyfestwien.org
Carlos Ballesterosek eta Genís Segarrak osatzen dute Hidrogenesse, Bartzelonako art-rock bikote electronikoa, pop melodia populisten, mantra sexual-erromantikoak, dantzalekuetako situazionismoa eta genero mistiko-txispagarriak konposatzen dituena. Joan den mendearen amaieraz geroztik albumak grabatu dituzte, besteak beste Así se baila el siglo XX (Honela dantzatzen da XX. mendea), Eres PC/Eres Mac (PCa zara / Mac-a zara), Gimnástica passiva, Animalitos eta Bestiola. www.austrohungaro.com/hidrogenesse
Hidrogenesse are Carlos Ballesteros and Genís Segarra, an art-rock electronic duo from Barcelona and composers of populist pop melodies, sexual-romantic mantras, dance floor situationism, and mystic-funny genres. Since the end of the last century, they have recorded albums such as Así se baila el siglo XX (That's the way the XXth century is danced), Eres PC/Eres Mac (You are a PC / You are a Mac), Gimnástica passiva, Animalitos and Bestiola. www.austrohungaro.com/hidrogenesse
Hidrogenesse. Dúo de art-rock electrónico de Barcelona, compositores de canciones pop populistas, productores de mantras romántico-sexuales, autores de llenapistas situacionistas, intérpretes del género místico-cómico... Hidrogenesse son Carlos Ballesteros y Genís Segarra. Desde finales del siglo pasado, han grabado discos como Así se baila el siglo XX, Eres PC/Eres Mac, Gimnàstica passiva, Animalitos y Bestiola. www.austrohungaro.com/hidrogenesse
Reni Hofmüller artista, musikari, konposatzaile, performer, antolatzaile eta ekintzaileak Grazen dihardu (Austria). Medio berrien, teknologiaren eta politikaren esparruan egiten du lan. http://renitentia.mur.at
Reni Hofmüller is an artist, musician, composer, performer, organiser and activist based in Graz, Austria. She works in the fields of (new) media, technology and politics. http://renitentia.mur.at
Reni Hofmüller es artista, música, compositora y performer con base en Graz, Austria. Organizadora y activista en los espacios de la utilización de los (nuevos) medios, la tecnología y la política; también se dedica a promover el arte contemporáneo. http://renitentia.mur.at
Marty Huber antzerkigile, performance teorizatzaile eta queer ekintzailea lizentziaduna da Antzerki Ikasketetan. Performancearen eta politikaren arteko loturen inguruan lan egiten duenez, sarri askotan interbentzio nomada klandestinoak egiten ditu espazio publikoan. Austriako kultur ekimen independenteak biltzen dituen IG Kultur Österreich-en jendaurreko eleduna izan da 2005az geroztik.
Marty Huber is a dramaturge, performance theorist, and queer activist with an MA in Theater Studies. Her work on the interconnections of performance and politics often results in clandestine, nomadic interventions in public space. Since 2005, she has been the public spokesperson for IG Kultur Österreich, the umbrella organisation for independent cultural initiatives in Austria.
Marty Huber es dramaturga, teórica de la performance y activista queer. Realizó un MA en Estudios Teatrales. Su trabajo sobre la intersección entre la performance y la política tiene como resultado intervenciones clandestinas y nómadas en espacios públicos. Es la portavoz de IG Kultur Österreich, iniciativa que está formada por un conjunto de organizaciones y recoge las iniciativas culturales independientes de Austria desde el año 2005.J

Jet Moon artista/ekintzaileak performancea, testuak eta filmak konbinatzen dituen politikoki engaiatutako lan sortzailea ekoizten du. Mugimendu alter-globalizatzailearen inguruan egin duen lanaren eraginpean, Jet Moonek landu duen idatzi, antzeztu eta zuzentzeko estiloak gaur egungo bizitzaren izaera fragmentarioa atzematen du: mugak zeharkatuz mugitzeko praktika, muga horiek geografikoak, kulturalak, sexualak, generoari dagozkionak, agerikoak edo ikusezinak izan. Sarritan egiten du lan arte testuinguru tradizionaletik kanpo dauden pertsona eta egoerekin. Jet Moon Queer Beograd kolektiboaren kide fundatzailea da eta aspaldiko loturak ditu No Borders London eta beste hainbat arte/ekintzaile kolektiborekin.
Jet Moon is an artist/activist producing politically engaged creative work that combines performance, writing, and film. Strongly influenced by her involvement with the alter-globalist movement, Jet Moon has developed a style of writing, performing, and directing that captures the fragmented nature of contemporary living: the practice of moving across borders, whether geographic, cultural, sexual, gendered, visible or invisible. She often works with people and situations outside of the traditional arts context. Jet Moon is a founding member of the Queer Beograd collective and has long-term connections with No Borders London and a number of other arts/activist collectives.
Jet Moon es una artista/activista que produce un trabajo creativo comprometido políticamente, en el que combina la escritura, la performance y el cine. Suele trabajar con personas y situaciones que están al margen del contexto de las artes tradicionales. Recibe una gran influencia de su participación en los movimientos alter-mundialistas, lo que le ha permitido desarrollar un estilo de escritura, performance y dirección fílmica capaz de recoger la naturaleza fragmentada de la vida contemporánea, la práctica de vivir cruzando las fronteras geográficas, culturales, sexuales y de género, sean visibles o invisibles. Co-fundadora del colectivo Queer Beograd en Belgrado, colabora de manera regular con el grupo No Borders London y con diversos colectivos de artistas/activistas.
Haydeé Jiménez Tijuanan (Mexiko) hazi zen. Nazioarteko Harremanak ikasi zituen, Latino-Amerikan zentratua, Kaliforniako Unibertsitatean, Irvine, eta Franklin Collegen (Suitza). Ikerketa-laguntzaile jardun du Grrrl Zine Network proiektuan (Salzburgo, Austria) 2006az geroztik. Haydeék musika elektroniko alorreko proiektuetan ere lan egin izan du Hi_D izen artistiko pean; halakoetan ordenagailuak eta bestelako ekipamendu elektronikoa erabiltzen du musika minimal, esperimental eta beste estilo batzuetakoa konposatzeko. www.myspace.com/hidhawk
Haydeé Jiménez grew up in Tijuana, Mexico. She studied International Relations with a focus on Latin America at the University of California, Irvine, and at Franklin College, Switzerland. She has worked as a research assistant in the Grrrl Zine Network project (Salzburg, Austria) since 2006. Haydeé also works on electronic music projects under the artist name Hi_D, where she uses computers and other electronic equipment to compose and produce minimal, experimental, and other styles of music. www.myspace.com/hidhawk
Haydeé Jiménez creció en Tijuana, Méjico. Estudió Relaciones Internacionales, con especialización en Latinoamérica, en Irvine, Universidad de California, y en el Franklin College de Suiza. Trabaja desde el año 2000 en el proyecto Grrl Zine Network, de Salzburgo, Austria. También trabaja en proyectos de música electrónica con el nombre artístico Hi_D. En dicho trabajo utiliza los ordenadores y otros equipos electrónicos para componer y traducir música de diversos estilos, entre ellos música mínimal y experimental. www.myspace.com/hidhawk
K

KAOS GL 1994ko irailean fundatu zen Turkiako homosexualak batzeko bazterkeriaren aurka. KAOS GLk aldizkari (orain hiruhilabetekaria) bat argitaratzen du. Taldea KAOS Kultur Zentroaren jabea da; bertan egiten dira hainbat eta hainbat kultur jarduera, bilera eta film proiekzio, Turkian osatu den lehen LGBT liburutegia egoteaz gain. KAOS GL aldizkariaren 2006ko alea bahitu eta debekatua izan zen lizunkeriaren aurkako legeen indarrez; gudu luzea etorri da harrez geroztik LGBT eskubide zibilen erakundeen eta bertako estatu moralki murriztailearen artean. www.kaosgl.com
KAOS GL founded in September 1994 to unite Turkey's homosexuals in the struggle against discrimination. KAOS GL publishes a (now quarterly) journal. The group owns the KAOS Cultural Center, which hosts many cultural activities, meetings and film shows, as well as the first LGBT library built in Turkey. The 2006 issue of the KAOS GL magazine was seized and banned under indecency laws; a lengthy battle continues between LGBT civil rights organisations and its morally restrictive state. www.kaosgl.com
KAOS GL se fundó en septiembre de 1994 con el objetivo de organizar a las personas homosexuales de Turquía en su lucha contra la discriminación. Publican una revista con el mismo nombre que actualmente se edita con una periodicidad trimestral. Asimismo, el grupo cuenta con Cultural Centre KAOS, en el que se realizan actividades culturales, reuniones, visionado de películas, y donde se hizo la primera biblioteca LGBT. En el año 2006, la revista KAOS GL fue prohibida y secuestrada, en aplicación de leyes contra la indecencia vigentes en el país, y, actualmente, se encuentran inmersos en una batalla legal entre las organizaciones que apoyan los derechos civiles LGBT y una estado que aplica un código de conducta moral restrictivo. www.kaosgl.com
Katja Kobolt eta Dunja Kukovec Esloveniako Kultura Alorrean Emakumeak Sustatzeko Emakumeen Hiria Elkartearen Zuzendari Artistikoak dira. Nazioarteko emakumezko artisten kalitate handiko sorkari berritzaileak ikusgai jartzea da jaialdi horren xedea. www.cityofwomen.org
Katja Kobolt and Dunja Kukovec are the Art Directors for the City of Women Association for the Promotion of Women in Culture in Slovenia - a festival which aims to make high-quality, innovative creations by international female artists more visible. www.cityofwomen.org
Katja Kobolt y Dunja Kukovec son las directoras artísticas de City of Women Association for the Promotion of Women in Culture, de Lubiana, Eslovenia. City of Women es un festival que pretende hacer visible la creación innovadora y de gran calidad de mujeres artistas del panorama internacional. www.cityofwomen.org
L

Doris Leibetseder erradiografiagilea diplomaduna da Filosofian, Espainieran eta Historian (Vienako Unibertsitatea); egonaldiak egin ditu Bartzelonan (UB, MACBA) eta Londresen (Goldsmiths College); eta Filosofiako doktoretza tesia egin du Queer Generoaren Estrategia Subertsiboak Rock eta Pop Musikan izenburupean. Austriar Literatura irakatsiko du aurki Erresuma Batuko Durham Unibertsitatean.
Doris Leibetseder is a radiographer with a degree in Philosophy, Spanish and History (University of Vienna); sojourns in Barcelona (UB, MACBA) and London (Goldsmiths College); and a doctorate in Philosophy with a thesis entitled Subversive Strategies of Queer Gender in Rock and Pop Music. She will soon be an Austrian lecturer at Durham University in the UK.
Doris Leibetseder es técnica en radiografía y licenciada en Filosofía, Español e Historia por la Universidad de Viena. Ha continuado su formación en Barcelona (UB y Macba) así como en el Goldsmiths College de Londres. Acaba de doctorarse en Filosofía por la Universidad de Viena, con una tesis sobre Las estrategias subversivas de los géneros queer en la música rock y pop y empezará a trabajar como lectora austríaca durante el curso 2008-2009 en la Universidad de Durham, en el Reino Unido.
Dieter Lesage, 1966an jaioa, belgikar filosofo eta idazlea da, Berlinen bizi dena eta Brusselako Erasmushogeschool-eko Ikus-Entzunezko eta Performance alorreko Arteen Departamentuan (Rits) irakasle eta ikerketa-koordinatzailea da. Afterall. A Journal of Art, Context and Enquiry (Los Angeles/Londres) aldizkariaren editore batzordeko kidea da eta zenbait liburu argitaratua da nazionalismoaz, kultur aniztasunaz eta globalizazioaz. www.afterall.org
Dieter Lesage, born 1966, is a Belgian philosopher and writer, who lives in Berlin and works as a lecturer and research coordinator at the Department of Audiovisual and Performing Arts (Rits) of the Erasmushogeschool Brussel. He is a member of the editorial board of Afterall. A Journal of Art, Context and Enquiry (Los Angeles/London) and has published several books on nationalism, multiculturalism and globalisation. www.afterall.org
Dieter Lesage, 1966, es escritor y filósofo belga y vive en Berlín. Trabaja de profesor y coordinador de investigaciones en el Department of Audiovisual and Performing Arts (Rits) de la Erasmushogeschoo de Bruselas. Forma parte del equipo editorial de Afterall. A Journal of Art,Context and Enquiry (Los Angeles/Londres). Ha publicado varios libros sobre el nacionalismo, el multiculturalismo y la globalización. www.afterall.org
LTTR arte kolektibo feminista genero-queer bat da eta praktika malguan aritzen da, betiere proiektuetara bideratua. LTTRk performance, gertakari, proiekzio eta elkarlan sorta ekoizten du, bai arte urtekari idependente bat argitaratu ere. Taldea 2001ean fundatu zen, eta haren lehen aleak Lesbians to the Rescue zuen izenburua; gero etorri ziren Listen Translate Translate Record, Practice More Failure, eta Do You Wish to Direct me? Ulrike Müller, Emily Roysdon, Ginger Brooks Takahashi eta K8 Hardy-k osatzen dute LTTR. www.lttr.org
LTTR are a feminist genderqueer artist collective with a flexible, project-oriented practice. LTTR produce a series of performances, events, screenings and collaborations, and publish an annual independent art journal. The group was founded in 2001 with an inaugural issue titled Lesbians to the Rescue, followed by Listen Translate Translate Record, Practice More Failure, and Do You Wish to Direct me? LTTR is Ulrike Müller, Emily Roysdon, Ginger Brooks Takahashi and K8 Hardy. www.lttr.org
LTTR es un colectivo de artistas feministas y genderqueer con una práctica flexible dirigida a la realización de proyectos. LTTR produce una revista de arte independiente al año, realiza performances, eventos, pases de películas y vídeos así como colaboraciones con distintas personas o grupos. El colectivo se fundó en el año 2001 con un primer número titulado Lesbians to the Rescue (Lesbianas al Rescate), al que le siguió Listen Translate Translate Record, (Escucha, Traduce, Traduce, Graba), Practice More Failure (Práctica Más Fracaso), habiendo publicado recientemente Do You Wish to Direct me? (¿Quieres dirigirme?). LTTR está compuesto por Ulrike Mueller, Emily Roysdon, Ginger Brooks Takahashi y K8 Hardy. www.lttr.org
M

Marriage bi lagunen elkartzea da, artisten elkarlana, interbentzioa, manifestu intimoa eta, besteak beste, trabesti ikuskaria. Ezkontza esaten diogun arren, ez dago inolako kontratu idatzirik, eta ez du garrantzi berezirik estatu modernoaren instituzioarentzat (zenbait gay politika gogora ekartzen badu ere). Lehen planoan jartzen ditugu elkarlanaren eta subjektibotasunaren auziak maila oso mugatu batean: bi pertsonaren potentziala. Marriage jarraia duen proiektu bat da, barne hartzen dituena gure bizitzak, gorputzak, komunitateak eta elkarrekin eta ikusleekin komunikatzeko gaitasuna. Bi queer gorputz diren aldetik, Marriage aldi berean bilakatzen da itxura aldatzearen eta eraldatzearen gaineko ikerketa bat, nola alor digitalean hala errealean. Formari dagokionez, lan honek islatzen ditu performance, bideo eta musikan lan egitearen eta elkarrekin bizitzearen historia partekatua. Gaur egun Math Bass San Frantziskon bizi da, eta Wu Tsang Los Angelesen. Ekarlanean daramate 2002az geroztik.
Marriage is a union between two, a collaboration of artists, an intervention, an intimate manifesto, and amongst other things, a drag show. Although we call it a marriage there is no written contract, and it is not particularly relevant to the modern state institution (although it evokes some gay politics). We foreground questions about collaboration and subjectivity on/at a very limited stage: the potential of two. Marriage is an ongoing project about our lives, bodies, communities, and ability to communicate with each other and the audience. As two queer bodies, Marriage also becomes an investigation of shape shifting and transformation both in the digital and the real. In form, this work reflects our shared history of working in performance, video, music, and of living together. Currently Math Bass lives in San Francisco, and Wu Tsang lives in Los Angeles. We have been collaborating since 2002.
Marriage es una unión entre dos, una colaboración de artistas, una intervención, un manifiesto íntimo, y entre otras cosas un espectáculo drag. A pesar de llamarse marriage/matrimonio, ni hay contrato escrito ni les interesa especialmente la moderna institución estatal (aunque el nombre aluda a ciertas políticas gays). Estamos comenzando a desarrollar, en su lugar, aspectos que tienen que ver con la colaboración y la subjetividad en un escenario muy limitado: el potencial de dos personas. Al tratarse de dos artistas, Marriage es un proyecto en proceso sobre nuestras vidas, nuestros cuerpos y nuestras comunidades, así como sobre la capacidad que tengamos para comunicarnos entre nosotr*s y con el público. Al tratarse de dos cuerpos queer, nuestra experiencia también se convierte en una investigación sobre la transformación y los cambios de forma tanto a nivel digital como a nivel real. De hecho, este trabajo refleja nuestra historia compartida, que se compone de nuestro trabajo en la performance, en el video, en la música y en el hecho de convivir. En la actualidad, Math Bass vive en San Francisco y Wu Tsang en Los Angeles. Llevamos colaborando desde el año 2002.
Martina Dry DJ da. Corpus Deleictik elkarrizketa egin zion Pornojet performancerako.
Martina Dry is a DJ who lives and works in Barcelona. She was interviewed by Corpus Deleicti for their Pornojet performance.
Martina Dry es DJ. Vive y trabaja en Barcelona. Ha colaborado con Corpus Deleicti, siendo entrevistada en la performance Pornojet.
Ulrike Mayer Zientzia Politikoa eta Filosofia ari da ikasten Vienako Unibertsitatean; haren interesen artean teoria politikoa, feminismoa, pop kultura eta medioen teoria daude. Hasieran bera zen fiber. werkstoff für feminismus und popkultur pop kultura alorreko aldizkari feministaren editorea, eta gaur egun lanaldi partzialean aritzen da musika alorreko jaialdietan. Musika alorreko zentsuraz eta gobernuaz ari da idazten Ulrike diplomaturarako tesia.
Ulrike Mayer studies Political Science and Philosophy at the University of Vienna; her interests include political theory, feminism, popculture and media theory. She is the former co-editor of the popcultural feminist magazine fiber. werkstoff für feminismus und popkultur, and currently works part time in music festival scenes. Ulrike is writing her diploma thesis on music censorship and the government.
Ulrike Mayer está estudiando Ciencias Políticas y Filosofía en la Universidad de Viena. Le interesa la teoría política, el feminismo, la cultura pop y la teoría sobre los medios. Fué coeditora de la revista feminista de cultura popular fiber. werkstoff für feminismus und popkultur. Trabaja a tiempo parcial en los festivales de música y en la actualidad está escribiendo su tesis de diplomatura sobre la guvernamentabilidad y la censura musical.
Angela McRobbie Medioak eta Komunikazioak irakasten du Londreseko Unibertsitateko Goldsmiths Collegen, eta teorizatzailea da Kultur Azterketak eta feminismo alorretan. Haren argitalpenek behin eta berriz azpimarratu dute lan enpirikoak eta belaunaldien arteko harremanek feminismoan duten garrantzia. Haren lana, honez gero lau hamarkadatan luzatzen dena, estuki lotuta egon da Stuart Hall-i eta Birmingham Eskolako britaniar soziologoei. Hirurogeita hamarreko hamarkadaren amaieran testu aitzindaria idatzi zuen pop musikaren eta feminismoaren inguruan, Rock and Sexuality (1979) izenekoa, eta justu ondoren piztu zitzaion interes aitzindaria azpikulturetan, Settling Accounts with Subcultures. A Feminist Critique (1980) liburuan gauzatu zena. 90eko hamarkadan Postmodernism and Popular Culture (1994), British Fashion Design (1998) eta In the Culture Society: Art, Fashion and Popular Music (1999) idatzi zituen. Oraindik oraintsu argitaratu du The Uses of Cultural Studies (2005), eta haren azken liburua The Aftermath of Feminism laster kaleratuko da (2008ko abuztuan).
Angela McRobbie is professor of Media and Communications at Goldsmiths College, University of London and a theorist on Cultural Studies and feminism. Her publications have persistently emphasized the importance of empirical work and intergenerational translation in feminism. Spanning over almost four decades, her work has been closely connected to Stuart Hall and the British sociologists of the School of Birmingham. At the end of the seventies she wrote a groundbreaking piece on popular music and feminism entitled Rock and Sexuality (1979), which was closely followed by a pioneering interest in subcultures, materialized in Settling Accounts with Subcultures. A Feminist Critique (1980). In the 1990s, she published Postmodernism and Popular Culture (1994), British Fashion Design (1998) and In the Culture Society: Art, Fashion and Popular Music (1999). She has recently published The Uses of Cultural Studies (2005), her latest book The Aftermath of Feminism is forthcoming (August 2008).
Angela McRobbie es catedrática de Comunicación del Goldsmiths College, Universidad de Londres. Su trabajo, teórico, centrado en los Estudios Culturales y el feminismo, ha resaltado la necesidad de la investigación empírica y de la traducción intergeneracional dentro del feminismo. Su obra, de casi cuatro décadas, está estrechamente ligada a la de Stuart Hall y a los sociólogos británicos de la Escuela de Birmingham. Publicó artículos pioneros sobre la música popular y el feminismo: ”Rock and Sexuality”(1978), y sobre las subculturas: “Settling Accounts with Subcultures. A Feminist Critique” (1980). Postmodernism and Popular Culture (1994), British Fashion Design (1998), además de In the Culture Society: Art, Fashion and Popular Music (1999), son trabajos de la década de los noventa. Entre sus libros más recientes se encuentran The Uses of Cultural Studies (2005), y The Aftermath of Feminism, publicado en agosto de 2008.
Sushila Mesquita tarteka musikaria izateaz gain, DJ eta irrati-moderatzailea ere bada. Aktiboki dihardu proiektu queer/feministetan, eta ikuslego queeren inguruan ari da idazten bere doktoretza tesia.
Sushila Mesquita is a part time musician, DJ and radio moderator. She is active in queer/feminist projects and works on her PHD on queer publics.
Sushila Mesquita es música, DJ y moderadora de radio a tiempo parcial. Forma parte activa de diversos proyectos feministas y queer y está realizando su tesis doctoral sobre los públicos queer.
Katharina Morawek artista, eszenografo eta arte hezitzailea da eta Vienan bizi da, Austrian. MALMOE aldizkariaren editorekide da, eta egun irakasten ari da Vienako Arte Ederreko Akademian. Kontu batek gidatzen du haren arte praktika: praxis kultural kolektibo kritikoak nolako ekarpenak egin diezazkion ezagutzaren berrantolaketari. www.malmoe.org
Katharina Morawek is an artist, scenographer and art educator living in Vienna, Austria. She is co-editor of MALMOE magazine and currently teaches at the Academy of Fine Arts, Vienna. Her artistic practice is guided by the question of how critical, collective cultural praxis can contribute to a reorganisation of knowledge. www.malmoe.org
Katharina Morawek es artista, escenógrafa y educadora de arte de Viena, Austria. Coedita la revista MALMOE y en la actualidad da clase en la Academia de Bellas Artes de Viena. Su práctica artística se centra en la producción de situaciones colectivas y se guía por la pregunta de cómo la cultura crítica puede contribuir a la reorganización del conocimiento.www.malmoe.org
Begoña Muñoz, Iruñean jaioa (1970), Bilbon kokatutako artista da. EHUko Arte Ederreko lizentziaduna da, eta graduatu osteko diploma atera zuen Nantes-eko École de Beaux Arts-en. Ikasten jarraitu zuen Amsterdameko Rijksakademie-n eta New Yorkeko PS1n. Haren ikusizko lana (argazkiak eta performanceak barne) ikusgai egon da bakarkako zein talde erakusketetan bai Europan bai Estatu Batuetan. 2004an bere lehen diskoa argitaratu zuen, We Only Move When Something Changes (Subterfuge Records). Gaur egun konbinatu egiten du Funky Projects-en duen lana eta DJ lana, eta parte hartzen du orobat Soytomboi proiektuan. Kolektibo horrek neskentzako festak eta ekintzak antolatzen ditu, bai poster, elastiko eta triptikoak egin ere. www.begona.com
Begoña Muñoz, born in Iruñea/Pamplona, 1970, is a Bilbao-based artist. She holds a degree in Fine Arts at the UPV and a Post Diplome at the 'Ecole de Beaux Arts, Nantes. She continued her studies at the Rijksakademie, Amsterdam and the PS1, New York. Her visual work (which includes photography and performances) has shown in many collective and solo exhibitions in Europe and the United States. In 2004, she released her first record We Only Move When Something Changes (Subterfuge Records). Nowadays, she combines her work in Funky Projects with DJing and participates in the project Soytomboi. This collective organises parties and actions for girls, and makes posters, t-shirts, and flyers. www.begona.com
Begoña Muñoz nació en Iruñea-Pamplona, 1970. Artista. Vive en Bilbao. Licenciada en Bellas Artes por la EHU/UPV. Post Diplome, École de Beaux Arts, Nantes. Continúa su formación en la Rijksakademie, Amsterdam y en el PS1, Nueva York. Desde 1994 su trabajo visual (fotografía, performance) se ha mostrado en numerosas exposiciones individuales y colectivas en Europa y Estados Unidos. En el año 2004, publica su primer disco We Only Moves Wehen Something Changes con Subterfuge Records. En la actualidad, combina su participación en la empresa Funky Projects con su trabajo de DJ. Es una de las organizadoras del colectivo Soytomboi, junto al que realiza fiestas de chicas, i acciones, camisetas, flyers, carteles. www.begona.com
María Mur Dean, Iruñean jaioa da; diplomaduna da Soziologian eta Zientzia Politikoetan, eta Kultur Kudeaketako lizentziaduna Bilboko Deustuko Unibertsitatetik. Gaur egun arte proiektuak ekoizten dituen Bilboko consonni enpresaren Zuzendaria da. 1997az geroztik consonni artistak gonbidatzen aritu da erakusketa espazio batean ikusgai dagoen arte objektu baten forma hartzen ez duten proiektuak gara zitzaten -hala nola, TB saio bat, euskal tipografia sorta baten enkantea, bisita gidatu bat bertan behera utzitako jolas parke batetik edo zonbie desfile bat-, gizartea hankaz goratu, kritikatu edo besterik gabe aztertzeko. 2005ean Mariak Pripublikarrak emakume-kolektiboa fundatu zuen artearen eta feminismoaren inguruko proiektuak garatzeko eta gizartea era kritiko batean birpentsatzeko. Arte kritikaria bera, haren artikuluak zenbait egunkari eta aldizkaritan argitaratu izan dira. www.consonni.org, www.pripublikarrak.net/blog
María Mur Dean, born in Iruñea/Pamplona, has a degree in Sociology and Political Science and a MA in Gestión Cultural at the University of Deusto, Bilbao. She is currently the Director of consonni, a firm that produces art projects based in Bilbao. Since 1997, consonni has been inviting artists to develop projects that do not take the form of an art object displayed in an exhibition space - such as a TV program, an auction of Basque typographies, a guide tour through an abandoned Amusement Park, and a zombie march - to subvert, criticise or simply analyse society. In 2005, María co-founded the female collective Pripublikarrak to develop projects on art and feminism and to rethink society in a critical way. An art critic, her articles have been published in different newspapers and magazines. www.consonni.org, www.pripublikarrak.net/blog
María Mur Dean (Iruñea-Pamplona, 1977) se licenció en Sociología y Ciencias Políticas y realizó un Máster en Gestión Cultural en la Universidad de Deusto. Hoy en día dirige la productora de arte contemporáneo, consonni de Bilbao, donde trabaja desde 1999, invitando artistas a desarrollar proyectos que no adoptan el aspecto de objeto artístico en un espacio expositivo. Connsoni ha realizado proyectos de arte con formatos tan variados como un programa de televisión, una subasta de tipografías vascas, unas visitas guiadas a un parque de atracciones abandonado o una marcha zombi para subvertir, criticar o simplemente analizar la sociedad en la que se inscribe. Maria Mur forma parte del colectivo Pripublikarrak que en 2005 surge como creación mitológica para disolver la jerarquía entre lo público y lo privado y tratar de analizar las posibilidades de las artes y los feminismos para pensar la sociedad de forma crítica. Además, colabora con otros proyectos culturales y escribe crítica de arte en diferentes medios. www.consonni.org, www.pripublikarrak.net/blog
N

Carme Nogueira Vigoko (Galizia) ikusizko artista da. Arte Ederreko doktoretza du Vigoko Unibertsitatean eta La representación como puesta en escena para una teoría de la mirada (Irudikapena eszenaratze gisa: begiradaren teoria baterantz, 2001) liburua argitaratu du. Gaur egun ikerketa proiektu bat zuzentzen ari da Galiziako Arte Garaikideko Zentroan (CACG), A trama rururbana izenekoa: leku jakin baterako hiru interbentzio eta ikerketa proiektu diziplinartekoa. fe magazine talde-proiektuan parte hartu zuen 1995 eta 1999 artean. Haren azken lanetako bat Erreakzioa-Reacciónekin batera Bilboko sala rekalderako (2008) egindako erakuste-gailu bat izan da. www.cntxt.org
Carme Nogueira is a visual artist from Vigo, Galicia. She holds a PhD in Fine Arts at Vigo University and published the book la representación como puesta en escena para una teoría de la mirada (Representation as mis-en-scène: towards a theory of the gaze, 2001). She currently directs a research project at the Contemporary Art Center of Galicia (CACG) called A trama rururbana (The Agro-urban Connection), three site specific interventions and an interdisciplinary research project. She participated in the collective project fe magazine between 1995 and 1999. One of her latest pieces has been the elaboration of a display device in collaboration with Erreakzioa-Reacción for sala rekalde, Bilbao 2008. www.cntxt.org
Carme Nogueira (Vigo) es artista visual. Doctora en Bellas Arte por la Universidad de Vigo, ha publicado La Representación como puesta en escena para una teoría de la mirada (Alfons el Magnánim, Valencia) y actualmente está desarrollando un proyecto de investigación a trama rururbana para el CGAC que incluye tres proyectos artísticos site specific y una investigación interdisciplinar. Ha participado en diferentes proyectos expositivos y colectivos, entre ellos la revista fe (1995_1999). Uno de sus últimas intervenciones ha sido la realización de un dispositivo de sala en colaboración con el colectivo Erreakzioa-Reacción (Estibaliz Sádaba y Azucena Vieites), sala rekalde, Bilbao 2008. www.cntxt.org
O

Itziar Okariz Donostian jaio zen 1965ean. New Yorken bizi da eta bertan egiten du lan. Haren bakarkako ekintza eta erakusketen artean daude To Pee in Public or Private Places (Curating the Campus 2007ko programan barruan, deSingel International Kunstcentrum, Anberes, Belgika); Talent (Vita Kuben, Umeå, Suedia); Climbing Buildings (De Neude, Utrecht, Herbehereak & Adhoc Galeria, Vigo, Espainia, 2007); Made with USA Standard (Moises Perez de Albeniz Galeria, Iruñea, 2005); Eraikinak igotzea: Abandoko RENFE geltokia (BilbaoArteFundazioa, Bilbo, 2003). Arestiko talde-gertakarien artean daude The Dead, The Absent, and Fictitious (Yerba Buena Center for the Arts, San Frantzisko, Kalifornia); Be Marginal, Be a Hero (Thrust Projects Gallery, New York); La mirada iracunda (Montehermoso Kultur Zentroa, Gasteiz, 2008); Chacun à son gout (Guggenheim Museoa, Bilbo); Existencia (MUSAC, Leon, Espainia); Kiss Kiss Bang Bang (Arte Ederreko Museoa, Bilbo); Climbing Buildings (De Neude square, If I Can't Dance, I Don't Want to Be Part of Your Revolution programaren barruan, Utrecht, Herbehereak, 2007); eta Primera Persona (CGAC, Santiago de Compostela, Espainia, 2006).
Itziar Okariz, Donostia-San Sebastián, 1965, is an artist who lives between New York and Bilbao. The starting point of her work is feminism. In recent years, she has documented actions performed in public and private spaces to question the social rules that define our behaviour. She makes photos or film installations, videos and performances. She has presented her work in performances and solo exhibitions: Ghost Box sala rekalde, Bilbao, 2008; Be Marginal, Be a Hero, Thrust Projects Gallery, New York, 2008; Curating the campus: To Pee in Public and Private Spaces, deSingel International Kunstcentrum, Antwerp, Belgium, 2007; Talent, Vita Kuben, Umea, Sweden, 2007; Climbing Buildings, If I can't dance, I don't want a be part of revolution festival, Utrecht, Holland; Irrintzi; Repetición, III Encuentros de Arte y Género, C.A.A.C., Sevilla, 2007. She has participated in collective exhibitions such as: The Dead, Absent, and Ficticious, a video program curated by LTTR at Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco, 2008; Chacun a son gout, Guggenheim Bilbao Museum, Bilbao, 2007; Kiss Kiss Bang Bang, Museo de Bellas Artes, Bilbao, 2007 and Attitude c/o Atle Gerhardsen Gallery, Berlin, 2006.
Itziar Okariz. Donostia-San Sebastián, 1965. Vive y trabaja entre Nueva York y Bilbao. Su trabajo, que toma como punto de partida el feminismo, se ha caracterizado en los últimos años por una producción documental de acciones realizadas, tanto en espacios públicos como privados, que ponen en cuestión la normativa social que define nuestro comportamiento. Entre sus últimos proyectos y exposiciones individuales se encuentran: Ghost Box, sala rekalde, Bilbao, 2008; Be Marginal, Be a Hero, Thrust Projects Gallery, New York, 2008; Curating the campus: To Pee in Public and Private Spaces, deSingel International Kunstcentrum, Amberes, Bélgica, 2007; Talent, Vita Kuben, Umea, Suecia, 2007; Climbing Buildings, festival If I can’t dance, I don’t want a be part of revolution, Utrech, Holanda, 2007; Irrintzi; Repetición dentro de III Encuentros de Arte y Género, C.A.A.C., Sevilla, 2007. Ha participado también en las siguientes muestras colectivas: The Dead, Absent, and Ficticious, programa de video comisariado por LTTR, Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco, 2008; Chacun a son gout, Guggenheim Bilbao Museum, Bilbao, 2007; Kiss Kiss Kiss Bang Bang, Museo de Bellas Artes, Bilbao, 2007; Attitude c/o Atle Gerhardsen Gallery, Berlín, 2006.
Berta Orellana, Benaocaz-en jaioa (Cadiz) 1976an, performance artista da eta Sevillako Trianan bizi eta lan egiten du. Jantziak eta burbuilak ziztatzen ditu.
Berta Orellana, born in Benaocaz, Cádiz, in 1976, is a performance artist who lives and works in Triana, Seville. She clicks clothes and bubbles.
Berta Orellana Luna. Benaocaz, Cádiz, 1976. Es artista de performance. Vive y trabaja en Triana, Sevilla. Pincha ropa y burbujas.
Q

Queer Beograd, 2005ean aurkeztua, queer jaialdi bat da eta bertan arakatu egiten dira genero eta sexu askatasunak borroka feminista erradikal, anti-arrazista eta antifaxista, antikapitalista eta No Borders gisakoekin dituen loturak. Garatu duten gertakariak inoizko espazio egokia eskaintzen du jendea bildu dadin eztabaida politiko eta sozialak aurrera eramateko eta lotura berriak finkatzeko. Jaialdian ikusgai dago tokiko jarduera erradikal kultural eta politikorik onena, eta aldi berean ideia berriak eta energia ekartzen dira lurraldera nazioarteko ekintzaile politiko, performer eta artista aitzindariekin elkarlanean. www.queerbeograd.org
Queer Beograd, launched in 2005, is a queer festival which traces the connections for gender and sexual freedom with radical feminist, anti-racist anti-fascist, anti-capitalist and No Borders struggles. We have developed an event that provides an unprecedented space for people to gather for political and social discussions and to forge new connections. The festival showcases the best local radical cultural and political activity, whilst bringing fresh ideas and energy to the area through collaborations with groundbreaking international political activists, performers and artists. www.queerbeograd.org
Queer Beograd se formó en el año 2005, es un festival queer que rastrea las conexiones entre la libertad sexual y de género con el feminismo radical, con las luchas antirracistas, antifascistas y anticapitalistas y en contra de las fronteras. Hemos desarrollado un espacio sin precedente para debatir temas sociales y políticos, reunir a gente diversa y crear nuevas redes. El festival muestra el panorama más interesante de la cultura y la política radical local, recogiendo a su vez, nuevas colaboraciones rompedoras de artistas, performers y activistas políticos a escala internacional, que sin duda mejorarán el panorama local de Belgrado. www.queerbeograd.org
R

Rosa Reitsamer soziologoa eta DJ da. Vienako aRtmosphere arte espazioaren programaren komisarioa da Manuela Schreibmaier-ekin batera; ikertzaile dihardu Vienako Arte Aplikatuen Unibertsitatean, Vienako gaur egungo pop musikaren eszenen inguruko proiektu batean; eta orain doktoretza tesia idazten ari da musika elektronikoa egiten duten Vienako DJen karreren inguruan. www.artmosphere-vienna.net
Rosa Reitsamer is a sociologist and DJ. Together with Manuela Schreibmaier she curates the program of the Viennese art space aRtmosphere; is a researcher at the University of Applied Arts Vienna for a project on contemporary popular music scenes in Vienna; and is currently writing her PHD on careers of Viennese DJs in electronic music. www.artmosphere-vienna.net
Rosa Reitsamer es socióloga y DJ. Junto a Manuela Schreibmaier realiza la programación del espacio de arte vienés aRtmosphere. Forma parte de un proyecto de investigación sobre los espacios de la música popular contemporánea en Viena, realizado en la Universidad de Artes Aplicadas de Viena. También está escribiendo su tesis doctoral sobre las carreras de DJs de música electrónica en Viena. www.artmosphere-vienna.net
Gloria Rodriguez Hevia lizentziaduna da Filologia Hispanikoan, eta Azterketa Feministetan aditua. Ikertu egin du, bai zenbait testu argitaratu ere, sexismoaz hizkuntzan. Lehenago lan egindakoa da Instituto Asturiano de la Mujer delakoan, emakumeentzako aukera berdintasuna sustatzeko proiektuak koordinatzen. 2006az geroztik zuzendarikidea da, Laura Viñuela-rekin batera, genero alorreko aholkularitza ematen duen ESPORA enpresan.
Gloria Rodriguez Hevia has a degree in Spanish and is an expert on Feminist Studies. She has researched and published a number of texts on sexism in language. She previously worked for some years at the Instituto Asturiano de la Mujer, where she coordinated projects to promote equal opportunities for women. Since 2006, she co-directs the gender consultancy firm ESPORA with Laura Viñuela.
Gloria Rodriguez Hevia es licenciada en Filología Hispánica y experta en estudios feministas. Una de sus principales áreas de investigación es el uso sexista del lenguaje y en ella ha publicado diversos artículos. Durante varios años trabajó en el Instituto Asturiano de la Mujer, coordinando y dirigiendo varios programas relacionados con la promoción de la igualdad de oportunidades para las mujeres. Desde el año 2006, codirige con Laura Viñuela la Consultoría de Género, ESPORA en Gijón.
S

Stefanie Seibold artistak performancea, instalazioa eta bideoartea lantzen ditu. Komisario izan da performancearekin zerikusia duten erakusketa eta espaziotan; ikertzaile postua du Jan van Eyck Academie-n, Maastrichten; eta performancea eta marrazketa irakatsi du Linzeko Arte Akademian 1999az geroztik. Haren lana ikusgai egon da Ellen de Bruijne Projects/Dolores eta De Appel-en (Amsterdam), eta Salzburgoko Arte Modernoko Museoan eta Salzburger Kunstverein-en (Austria). www.clevergretel.com
Stefanie Seibold is an artist working with performance, installation and video art. She has curated several performance-related shows and spaces in Vienna; has a researcher post at the Jan van Eyck Academie, Maastricht; and has taught performance and drawing at the Art Academie in Linz since 1999. Her work has shown at Ellen de Bruijne Projects/Dolores and De Appel (Amsterdam), and the Museum of Modern Art and Salzburger Kunstverein (Austria). www.clevergretel.com
Stefanie Seibold es una artista de performance, instalaciones y vídeo. Investigó en la Jan van Eyck Academie de Maastricht y ha comisariado varios eventos relacionados con la performance en diversos lugares de Viena. También da clase de performance y dibujo en la Art Academie de Linz desde el año 1999. Su trabajo se ha mostrado en Ellen de Bruijne Projects/Dolores and De Appel en Amsterdam, así como en exposiciones organizadas por el Musuem of Modern Art de Viena, y en el Salzburger Kunstverein (Salzburgo, Austria). www.clevergretel.com
Covadonga de Silva poeta da, bai musikaria ere, bateria jotzen baitu Espainiako emakumez erabat osaturiko talde iraunkorrenean: Nosoträsh. Nosoträsh taldeak Xixonen hasi zuen bere ibilbidea 1995ean, eta hainbat disko argitaratu ditu. Haren azken albuma, Cierra la puerta al salir (Itxi atea irtetean) Elefant Records-ek argitaratu zuen. www.myspace.com/nosotrash
Covadonga de Silva is a poet and musician who plays drums in one of the most long-standing all-female groups in Spain, Nosoträsh. Nosoträsh started their career in Gijón in 1995 and have released a good number of records. Her latest album, Cierra la puerta al salir (after leaving, close the door), was released by Elefant Records. www.myspace.com/nosotrash
Covadonga de Silva es poeta, música y toca la batería en uno de los grupos femeninos con mayor trayectoria de nuestro país: Nosoträsh. Este grupo de pop se formó en 1995 en Gijón y cuenta con una extensa discografía. Su último disco, Cierra la puerta al salir, fue editado en 2005 por Elefant Records, la discográfica en la que han desarrollado la mayor parte de su carrera musical. www.myspace.com/nosotrash
Carrie Brownstein, Corin Tucker eta Janet Weiss-ek Sleater Kinney osatzen dute, Olympia-ko (Washington/AEB) punk rock taldea. Zenbait taldetan ibiliak ziren 1995ean elkarrekin karrera hasi baino lehen. Single, bilduma eta album asko argitaratu dituzte. LPen artean Sleater-Kinney (1995), Call the Doctor (1996), Dig Me Out (1997), The Hot Rock (1999), All Hands on the Bad One (2000), One Beat (2002) eta The Woods (2005). Haien lana honako diskoetxe hauetan agertu da: Chainsaw (1995-1996), Kill Rock Stars (1997-2002) eta Sub Pop (2003-2005). www.sleater-kinney.com
Sleater Kinney are Carrie Brownstein, Corin Tucker and Janet Weiss, a punkrock band from Olympia, Washington/USA, who later moved to Portland, Oregon/USA. They had played in different bands before launching her career together in 1995. They have released a huge number of singles, compilations and albums. LPs like Sleater-Kinney (1995), Call the Doctor (1996), Dig Me Out (1997), The Hot Rock (1999), All Hands on the Bad One (2000), One Beat (2002) and The Woods (2005). They work has been released by the record labels: Chainsaw (1995-1996), Kill Rock Stars (1997-2002) and Sub Pop (2003-2005). www.sleater-kinney.com
Sleater Kinney son Carrie Brownstein, Corin Tucker y Janet Weiss, una banda creada en 1995 en Olympia, Washington/USA, que se trasladó posteriormente a Portland, Oregon/USA. Su música está editada en recopilaciones, singles y en los albums Sleater-Kinney (1995), Call the Doctor(1996), Dig Me Out (1997), The Hot Rock (1999), All Hands on the Bad One (2000), One Beat (2002)y The Woods (2005), CDs que han sido editados por Chainsaw (1995-1996), Kill Rock Stars (1997-2002) y Sub Pop (2005). www.sleater-kinney.com
Dewayne Slightweight Chicagon bizi da eta marrazkiak, musika eta eskultura lantzen ditu, sarri askotan denak konbinatuta performance parte-hartzaileak sortzeko, komiki oroigarriak eta guzti. Arestian proiektuak eta performanceak erakutsi ditu New Yorkeko Art in General, Orchard, eta Dumbo Arts Center-en, Los Angeleseko Contemporary Exhibits-en, eta Chicagoko Gallery 400-en, eta Estatu Batuetan barrena antzeztu du etxe-patio eta sotoetan.
Dewayne Slightweight lives in Chicago and makes drawings, music, and sculpture - often combining these into participatory performances with comic book souvenirs. He has recently shown projects and performances at Art in General, Orchard, Dumbo Arts Center, New York, Los Angeles Contemporary Exhibits, and Gallery 400 in Chicago, and has also performed in backyards and basements from coast to coast.
Dewayne Slightweight vive en Chicago y hace dibujos, música y escultura que a menudo combina con performances participativas en las que utiliza los souvenirs que regalan los libros de comics. Recientemente ha mostrado sus proyectos y performances en Art in General, Orchard y Dumbo Arts Center en Nueva York, Los Angeles Contemporary Exhibits y la Galería 400 de Chicago. El artista también ha mostrado su trabajo en jardines y sótanos de casas, desde la coste este a la costa oeste de Estados Unidos.
*Spicy*Tigers*on*Speed* Berlinen kokatutako drag-performer/ekintzaile talde trans*genderqueer bat da. www.spicytigersonspeed.net, www.myspace.com/spicytigersonspeed
*Spicy*Tigers*on*Speed* are a mixed trans*genderqueer group of drag-performers/activists based in Berlin. www.spicytigersonspeed.net, www.myspace.com/spicytigersonspeed
*Spicy*Tigers*on*Speed* son un grupo de activistas/ drag-performers trans*genderqueer que tienen su base en la ciudad de Berlín. www.spicytigersonspeed.net, www.myspace.com/spicytigersonspeed
Supernachmittag (SNM) genero-hausleek osatutako banda bat da, Mozarten sorterrian diharduena, Alpeetan barrena "The Sound of Music" filmaren oihartzunak barreiatzen diren eta Europako bihotz berdea gordetzen den herrian: Austria. Eszenatokian erregez janzten dira, bizar eta ile-zangoekin. Haien musikan punk eta rock osagaiak daude, baita queer genero-hausle country filosofikoa ere, hizkuntza lizunaz atondua, erne! Oso atsegin dute eszenatokian (eta inguruetan) jo eta antzeztea. http://supernachmittag.at
Supernachmittag(SNM) is a gender bender band from Mozart's home country and the place where The Sound of Music echoes through the Alps - the green heart of Europe: Austria. On stage we drag as kings sporting beards and sideburns. Our music consists of punk and rock elements as well as philosophical country gender bender queer tunes with bad language, watch it! We love to perform and play on (and around) stage. http://supernachmittag.at
Supernachmittag (SNM) es una banda gender bender del país de Mozart y del lugar donde se oye el eco de la película Sonrisas y Lágrimas a través de los Alpes: Austria. En el escenario hacemos drag como kings que llevan barba y patillas. Nuestra música parte de elementos del punk y del rock así como de melodías filosóficas gender bender queer de la música country, y en las letras soltamos muchas palabrotas, así que ¡ojo con nosotras! Nos encanta actuar en el escenario y alrededor de él. http://supernachmittag.at
SV Damenkraft Katrina Daschner, Sabine Marte, Gini Müller eta Christina Nemec dira. 2003an bihurtu ziren banda, zenbait konstelaziotan proiektu sorta handi batean elkarlanean jardun ondoren. Denak dira kultur ekoizleak, eta hainbat alorretan daude inplikatuta, hala nola arte plastikoak, performancea, musika, kazetaritza, DJ lana eta dramaturgia. SV Damenkraftek zuzenean kantatzen du aurre-ekoitzitako erritmo elektronikoen gainean eta antzezpen basati eder lotsagabeak egiten dituzten bitartean. www.myspace.com/svdamenkraft
SV Damenkraft are Katrina Daschner, Sabine Marte, Gini Müller and Christina Nemec. They became a band in 2003 after collaborating in different constellations for a range of projects. All of them are cultural producers involved in fields such as visual arts, performance, music, journalism, DJ-ing, and dramaturgy. SV Damenkraft do live sing(song) to pre-produced electronic beats and some nice, wild and blatant stage performances. www.myspace.com/svdamenkraft
SV Damenkraft son Katrina Daschner, Sabine Marte, Gini Müller y Christina Nemec. El grupo lo formaron en el año 2003, después de haber colaborado en un serie de proyectos. Todas son productoras culturales en campos tales como las artes visuales, la performance, la música, el periodismo, el trabajo de DJs y el teatro. SV DAMENKRAFT cantan en directo música electrónica pregrabada y realizan performances salvajes y descaradas, algunas de ellas de interés. www.myspace.com/svdamenkraft
T

Transfabulous transgenero jaialdia ere 2005etik darama transgenero artea defendatzen; transgenero artistak bultzatu eta sustatzen ditu, baita transgenero kultura esploratzen duen lana ere. Transfabulous 2008 jaialdiaren gaia "Lagunak eta Aliatuak" du izena, eta Queer Beograd kolektiboaren lana erakustea erabaki du. www.transfabulous.co.uk
Transfabulous is a transgender festival that has championed transgender arts since 2005; it promotes and encourages transgender artists and the work that explores transgender culture. Transfabulous 2008 has the theme "Friends and Allies" and is choosing to showcase the work of the Queer Beograd collective. www.transfabulous.co.uk
Transfabulous se formó en Londres en el año 2005 con el objetivo de promover el arte transgénero y crear redes que ayuden a los artistas transgénero a realizar su trabajo de investigación sobre dicha cultura. El tema de Transfabulous 2008 es "Amigos y Aliados", habiendo decidido este año mostrar el trabajo del colectivo Queer Beograd. www.transfabulous.co.uk
V

Vacas Flacas Carolina Azconak eta Miriam Cobok osatzen dute. 1993ko apirilean sortutako moda enpresa honek biltegi zaharretan erositako lehen askuko material birziklatuez egiten zituen bere produktu guztiak: kremailerak, galtza uhalak, kuleroak, gorbatak, eskularruak, galtzerdiak, lepozapiak, musuzapiak, etxeko mantalak eta bainujantzien forroak. Lehen saria eraman zuten Bilboko Nazioarteko Moda Azokan (1993). Haien lana ikusgai egon da Pasarela Cibeles moda erakusketan (1998-1999) eta Madrileko ARCO Arte Azokan (1998), Lisboako Nazioarteko EXPO 98n eta Bartzelonako H2O arte galerian.
Vacas Flacas are Carolina Azcona and Miriam Cobo. This fashion firm, launched in April 1993, made all their products from first-hand recycled materials bought in old stocks: zippers, suspenders, knickers, ties, gloves, socks, scarves, napkins, dusters, and swimming-suits linings. They won first prize at the International Fashion Fair of Bilbao (1993). They have shown their work in the Pasarela Cibeles Fashion Show (1998-1999) and ARCO Art Fair in Madrid (1998), the International EXPO 98 in Lisbon, and the art gallery H2O in Barcelona.
Vacas Flacas son Carolina Azcona y Miriam Cobo. Esta firma de moda se formó en 1993. Todas sus prendas se hacían a partir de materiales ya fabricados en desuso o pasados de moda, restos de serie o almacenes que querían desprenderse de mercancía. Materiales como bragas, medias, calcetines, guantes, cremalleras, elásticos, forros de trajes de baño, balletas de limpieza, servilletas, manteles, corbatas... Su trabajo ganó el primer premio de la Feria Internacional de Bilbao en 1993, se mostró en la Pasarela Cibeles de Madrid en los años 1998 y 1999, en la feria de Arte ARCO de Madrid en 1998, así como en la EXPO 98 de Lisboa y en la galería de arte H2O de Barcelona.
Azucena Vieites, Donostian jaioa (1967), artista hau Madrilen bizi da eta bertan egiten du lan. Haren lana asko erakutsi izan da erakusketa bakarkako eta kolektiboetan, eta bere marrazkien ekarpenak egin ditu zenbait argitalpenetan, hala nola New Feminism: Words on Feminism, Queer and Networking Conditions, Marina Grzinic eta Rosa Reitsamer (Vienna: Löcker Verlag, 2007) editore zirela. Erreakzioa-Reacción kolektiboaren fundatzaileetako bat izan zen 1994an.
Azucena Vieites, born in Donostia-San Sebastián, 1967, is an artist who lives and works in Madrid. Her work has been widely shown in solo and collective exhibitions and she has collaborated with her drawings in publications such as New Feminism: Words on Feminism, Queer and Networking Conditions, edited by Marina Grzinic and Rosa Reitsamer (Vienna: Löcker Verlag, 2007). She co-founded the collective Erreakzioa-Reacción in 1994.
Azucena Vieites. Donostia-San Sebastián, 1967. Vive y trabaja en Madrid. Artista. Ha realizado numerosas exposiciones y ha colaborado con sus dibujos en publicaciones como New Feminism: Worlds on Feminism, Queer and Networking Conditions editado por Marina Grzinic y Rosa Reitsamer (Löcker Verlang, Viena, 2007). Cofundadora en 1994 de Erreakzioa-Reacción.
Laura Viñuela musikologoa da eta azterketa feministetan eta pop musikan zentratzen da. La perspectiva del género y la música popular: dos nuevos retos para la musicología (Oviedo: KRK Ediciones, 2003) argitaratu du. ESPORA genero alorreko aholku-enpresa sortu zuen 2005ean, eta haren zuzendaria da Gloria Rodríguez Heviarekin batera. www.espora.es
Laura Viñuela is a musicologist who focuses on feminist studies and popular music. She published La perspectiva del género y la música popular: dos nuevos retos para la musicología (Oviedo: KRK Ediciones, 2003). She launched her own gender consultancy company, ESPORA, in 2005, which she co-directs with Gloria Rodríguez Hevia. www.espora.es
Laura Viñuela es musicóloga y ha desarrollado su carrera investigadora en torno a los estudios feministas y la música popular. En 2003 publicó La perspectiva de género y la música popular: dos nuevos retos para la musicología (KRK Ediciones, Oviedo). En 2005 puso en marcha su propia empresa, ESPORA, una Consultoría de Género que dirige en la actualidad junto con su socia Gloria Rodríguez Hevia. www.espora.es
W

Ina Wudtke, 1968an jaioa, alemaniar ikusizko artista da, Berlinen bizi eta lan egiten duena. NEID Magazinaren fundatzailekide eta egungo editore da, eta Femmes with Fatal Breaks emakumezko DJ kolektiboaren kide fundatzailea, DJ T-INA izenpean. Haren lana ikusgai egon da nazioarteko zenbait talde-erakusketatan, besteak beste Academy. Learning from Arten (Arte Garaikideko Museoa, Anberes, 2006). Haren bakarkako erakusketen artean a.o. dago, Berlineko Gallerie Meerrettich-en (2005) eta Londreseko Studio Voltaire-n (2007). Komisariokide izan zen FEMMES 'R' US. Feminism in Pop, Music, Art, Film Today nazioarteko jaialdian (Berlin, 2008). www.inawudtke.com
Ina Wudtke, born 1968, is a German visual artist who lives and works in Berlin. She is a co-founder and current editor of the NEID Magazina and a founder member, aka DJ T-INA, of the female DJ collective Femmes with Fatal Breaks. Her work has shown in several international group exhibitions, among them Academy. Learning from Art (Museum of Contemporary Art, Antwerp, 2006). Her solo exhibitions include a.o. at the Gallerie Meerrettich, Berlin (2005) and at Studio Voltaire, London (2007). She was a co-curator of the international festival FEMMES 'R' US. Feminism in Pop, Music, Art, Film Today (Berlin, 2008). www.inawudtke.com
Ina Wudtke, 1968, es una artista visual alemana que vive y trabaja en Berlín. Es cofundadora y editora de NEID Magazina y miembro fundador del colectivo de DJ de mujeres Femmes with Fatal Breaks, con el nombre de DJ T-INA. Su trabajo se ha mostrado en diversas exposiciones colectivas, entre ellas Academy. Learning from Art, en el Museo de Arte Contemporáneo de Amberes (2006). También ha expuesto de forma individual: a.o. en la galería Meerrettich de Berlín, (2005), y en el Studio Voltaire de Londres (2007). Fue una de las comisarias del Festival Internacional FEMMES ’R’ US. Feminism in Pop, Music, Art, Film Today, celebrado en Berlín en el año 2008. www.inawudtke.com
Y

Vina Yun freelance idazle, kultura alorreko langile eta ekintzailea da. Alemandun aldizkari paperezko eta online anitzetan argitaratu ditu bere testuak, hala nola an.schläge, fiber, intro eta TBA. Lehen editore izan zen garapen politikak aztertzen zituen Frauensolidarität hiruhilabetekari feministan, eta egun Vina MALMOE Vienako editore-kolektiboko kidea da. Haren interesak, besteak beste, teoria feminista eta queer, Kultur Azterketak eta Azterketa Postkolonialak dira. Aldi berean Vienan diharduen Quote DJ kolektibo queer eta feministako kidea da. vina.yun@gmx.at, www.malmoe.org, www.myspace.com/quotistinnen
Vina Yun is a freelance writer, cultural worker and activist. She has published in numerous German-speaking print and online magazines, including an.schläge, fiber, intro, and TBA. Previous editor of Frauensolidarität, a quarterly feminist magazine that covered development politics, Vina is a current member of the MALMOE editorial collective in Vienna. Among other things, her interests cover feminist and queer theory, Cultural Studies and Post-Colonial studies. Vina is also a member of Quote, a queer and feminist DJ-collective based in Vienna. vina.yun@gmx.at, www.malmoe.org, www.myspace.com/quotistinnen
Vina Yun, es una escritora freelance, activista y trabajadora cultural. Ha publicado artículos en la red y en publicaciones en lengua alemana como an.schläge, fiber, intro, TBA. Es miembro de colectivo editorial de la revista MALMOE de Viena. Hasta fecha reciente, fue la editora de Frauensolidarität, una revista feminista de periodicidad trimestral en el contexto de políticas del desarrollo. Su interés se centra en el feminismo y la teoría queer, así como en los estudios culturales y postcoloniales. Vina Yun también forma parte de Quote, un colectivo de DJs queer y feminista de Viena. vina.yun@gmx.at, www.malmoe.org, www.myspace.com/quotistinnen
Z

Zarpaelamor dilleis Elvi eta Ra dira (Elvira Valle eta Ramon Dominguez), Vigon bizi eta lan egiten dutenak. DJ eta festa antolatzaileak dira. www.lanevera61.com/serendipity
Zarpaelamor dilleis are Elvi and Ra (Elvira Valle and Ramón Domínguez), who live and work in Vigo. They are dillies (DJs) and party-organisers. www.lanevera61.com/serendipity
Zarpaelamor dilleis son Elvi y Ra (Elvira Valle y Ramón Domínguez). Viven y trabajan en Vigo. Son Dilleis y animadores de cotarros. www.lanevera61.com/serendipity
Elke Zoblek Grrrl Zine Network: A resource site for international grrrl, lady, queer and trans folk zines, distros and DIY projects fundatu zuen 2001ean, eta lanean ari da grassroots feminism: archives, resources and a community platform for the feminist movement web orria antolatu eta finkatzen. Gaur egun Young women as creators of new cultural spaces ikerketa egiten ari da Vienako Arte Ederreko Akademian. www.grrrlzines.net, www.grassrootsfeminism.net
Elke Zobl founded the Grrrl Zine Network: A resource site for international grrrl, lady, queer and trans folk zines, distros and DIY projects in 2001 and is working on establishing the online site, grassroots feminism: archives, resources and a community platform for the feminist movement. She currently researches Young women as creators of new cultural spaces at the Academy of Fine Arts, Vienna. www.grrrlzines.net, www.grassrootsfeminism.net
Elke Zobl fundó en el año 2001 la Grrrl Zine Network. A resource site for international grrrl, lady, queer and trans, folk, and distros and DIY projects y trabaja en la formación de grassroots feminism: archives, resources and a community platform for the feminist movement (feminismo de base: archivos, medios y una plataforma comunitaria para el movimiento feminista). En la actualidad, está investigando sobre el trabajo de las jóvenes en la creación de nuevos espacios culturales, en la Academia de Bellas Artes de Viena. www.grrrlzines.net, www.grassrootsfeminism.net