euskaraenglishcastellano

Marriage

Marriage (Math Bass & Wu Tsang) bi lagunen elkartzea da, artisten elkarlana, interbentzioa, manifestu intimoa eta, besteak beste, trabesti ikuskaria. Ezkontza esaten diogun arren, ez dago inolako kontratu idatzirik, eta ez du garrantzi berezirik estatu modernoaren instituzioarentzat (zenbait gay politika gogora ekartzen badu ere).

download Marriage
Marriage

Marriage (Math Bass & Wu Tsang) is a union between two, a collaboration of artists, an intervention, an intimate manifesto, and amongst other things, a drag show. Although we call it a marriage there is no written contract, and it is not particularly relevant to the modern state institution (although it evokes some gay politics)

download Marriage
Marriage

Marriage (Math Bass & Wu Tsang) es una unión entre dos, una colaboración de artistas, una intervención, un manifiesto íntimo, y entre otras cosas un espectáculo drag. A pesar de llamarse marriage/matrimonio, ni hay contrato escrito ni les interesa especialmente la moderna institución estatal (aunque el nombre aluda a ciertas políticas gays).

download Marriage
next
Interlude III
Song by Marriage (2005)

Picture
Song by Marriage (2004)


requires QuickTime® for and