euskaraenglish

Jamika Ajalon
Birkodetzea eta deskodetzea

Pieza honen soinua eta ikusizko osagaiak abian dagoen lana dira. Nire taldeekin birak egiten ari nintzela egin nituen argazki gehienak, eta graffitien hainbat eta hainbat testu "tokian bertan" sortu. Beste batzuetan zuzenean idazten nuen argazkien fotokopien gainean eta gero eskaneatu eta Photoshopen sartu, efektu berezirik erabili gabe, kolore doitzeari eta irudiaren tamainari dagozkionak izan ezean.

download Birkodetzea eta deskodetzea
Jamika Ajalon
Recode and Decode

The sound and visuals for this piece are a work in progress. I took most of the photos while touring on the road with my bands, and created a lot of the graffiti text "on site". At other times, I wrote directly on to Xerox copies of the photos and scanned them into Photoshop, using no special effects other than adjustments of colour and image size.

download Recode and Decode

cvnext

decode_recodet
by Jamika Ajalon, 2008


requires QuickTime® for and